Giá Heo Hơi 16/10/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 16.10.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 16/10 tiếp tục giảm sâu, có nơi giảm còn 35.000 đồng/kg.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang, dao động trong khoảng 35.000 - 38.000 đồng/kg. Cùng giao dịch trong khoảng 37.000 - 38.000 đồng/kg hiện có các tỉnh thành gồm Hà Nam, Ninh Bình, TP Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang. Trong khi đó tại Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định và Thái Bình, giá thu mua ghi nhận mốc thấp hơn là 36.000 đồng/kg. Mốc giá thấp nhất khu vực là 35.000 đồng/kg, ghi nhận tại ba tỉnh Yên Bái, Phú Thọ và Lào Cai.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi hôm nay giảm trên diện rộng, dao động trong khoảng 37.000 - 40.000 đồng/kg. Cụ thể, thương lái các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Định và Ninh Thuận hiện thu mua trong khoảng 38.000 - 40.000 đồng/kg, giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Sau khi giảm từ 3.000 đồng/kg đến 4.000 đồng/kg, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam hiện giao dịch chung mốc 38.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại trong khu vực không ghi nhận sự thay đổi về giá so với hôm qua. Trong đó, mức giá thấp nhất khu vực là 37.000 đồng/kg có mặt tại tỉnh Thanh Hóa.

Tại khu vực miền Nam, thị trường heo hơi thu mua hôm nay đồng loạt giảm, dao động trong khoảng 36.000 - 40.000 đồng/kg. Thương lái tỉnh Bạc Liêu hiện thu mua heo hơi ở mốc thấp nhất khu vực là 36.000 đồng/kg sau khi giảm mạnh 5.000 đồng/kg so với hôm qua. Một loạt các địa phương như Long An, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Trà Vinh,... giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg xuống còn 37.000 - 39.000 đồng/kg đồng/kg. 6 tỉnh gồm Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh và Vũng Tàu giảm 1.000 đồng/kg trong hôm nay, hiện thu mua heo hơi với giá là 40.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(October 16, 2021) Live hog prices today, October 16, continued to fall deeply, in some places down to 35,000 VND/kg.

In the Northern region, live hog prices were flat today, ranging from 35,000 to 38,000 VND/kg. The same transaction in the range of 37,000 - 38,000 VND/kg currently includes Ha Nam, Ninh Binh, Hanoi, Thai Nguyen, Vinh Phuc and Tuyen Quang. Meanwhile in Bac Giang, Hung Yen, Nam Dinh and Thai Binh, the purchase price recorded a lower mark of 36,000 VND/kg. The lowest price mark in the region is 35,000 VND/kg, recorded in three provinces of Yen Bai, Phu Tho and Lao Cai.

In the Central region and the Central Highlands, the purchase price of live hogs today decreased on a large scale, ranging from 37,000 to 40,000 VND/kg. Specifically, traders in the provinces of Ha Tinh, Quang Ngai, Khanh Hoa, Lam Dong, Binh Thuan, Binh Dinh and Ninh Thuan are currently purchasing in the range of 38,000 - 40,000 VND/kg, down 1,000 - 2,000 VND/kg compared to yesterday. . After reducing from 3,000 VND/kg to 4,000 VND/kg, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue and Quang Nam are currently trading at 38,000 VND/kg. The remaining provinces in the region did not record any change in price compared to yesterday. In which, the lowest price in the region is 37,000 VND/kg in Thanh Hoa province.

In the southern region, the live pig market purchased today simultaneously decreased, ranging from 36,000 to 40,000 VND/kg. Traders in Bac Lieu province currently buy live pigs at the lowest level in the region at 36,000 VND/kg after a sharp decrease of 5,000 VND/kg compared to yesterday. A series of localities such as Long An, Can Tho, Kien Giang, Hau Giang, Tien Giang, Tra Vinh,... decreased by 2,000 - 3,000 VND/kg to 37,000 - 39,000 VND/kg/kg. 6 provinces including Binh Phuoc, Dong Nai, Ho Chi Minh City, Binh Duong, Tay Ninh and Vung Tau decreased by 1,000 VND/kg today, now buying live pigs for 40,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts