Giá Heo Hơi 23/10/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 23.10.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 23/10 tăng 1.000 - 5.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ, dao động trong khoảng 36.000 - 42.000 đồng/kg. Theo đó, cùng giao dịch tại mức 36.000 đồng/kg gồm có Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Vĩnh Phúc, tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg. Các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên và Hà Nội tăng từ 3.000 đồng/kg đến 5.000 đồng/kg, điều chỉnh giá thu mua lên khoảng 37.000 - 42.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 35.000 - 39.000 đồng/kg. Trong đó, sau khi giảm 3.000 đồng/kg, thương lái tại Bình Định thu mua heo hơi tại mức 35.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Bình Thuận tăng nhẹ một giá lên 36.000 đồng/kg. Hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An lần lượt giao dịch với giá 36.000 - 37.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, thị trường heo hơi thu mua hôm nay tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 37.000 - 40.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi tăng nhẹ một giá, thương lái tại Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Hậu Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng cùng thu mua heo hơi với giá 38.000 đồng/kg. Tương tự, TP HCM, Tây Ninh và Cần Thơ tăng 2.000 đồng/kg, lần lượt giao dịch với giá 38.000 đồng/kg và 40.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y Đồng Nai | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(October 23, 2021) Live hog price today 23/10 increased by 1,000-5,000 VND/kg in many localities.

In the North, live hog prices increased slightly today, ranging from 36,000 to 42,000 VND/kg. Accordingly, the same transactions at 36,000 VND/kg include Phu Tho, Tuyen Quang, Yen Bai, Lao Cai, Nam Dinh, Ha Nam and Vinh Phuc, up 1,000 - 2,000 VND/kg. The provinces of Ninh Binh, Thai Binh, Hung Yen, Thai Nguyen and Hanoi increased from 3,000 VND/kg to 5,000 VND/kg, adjusting the purchasing price to about 37,000 - 42,000 VND/kg.

In the central region and the Central Highlands, the price of live hogs today ranges from 35,000 to 39,000 VND/kg. In which, after reducing 3,000 VND/kg, traders in Binh Dinh buy live pigs at 35,000 VND/kg. In the opposite direction, Ha Tinh, Quang Tri, Thua Thien Hue, Quang Nam, Quang Ngai, Khanh Hoa, Lam Dong, Dak Lak and Binh Thuan increased slightly to 36,000 VND/kg. The two provinces of Thanh Hoa and Nghe An, respectively, traded at 36,000 - 37,000 VND/kg, an increase of 3,000 VND/kg.

In the southern region, the live pig market purchased today increased by 1,000-2,000 VND/kg, ranging from 37,000 to 40,000 VND/kg. Specifically, after a slight increase in price, traders in Binh Phuoc, Dong Nai, Binh Duong, Vung Tau, Hau Giang, Bac Lieu and Soc Trang together purchased live pigs for 38,000 VND/kg. Similarly, Ho Chi Minh City, Tay Ninh and Can Tho increased by 2,000 VND/kg, trading at 38,000 VND/kg and 40,000 VND/kg respectively.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts