Giá Heo Hơi 30/06/2022

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 30.06.2022

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 30/6 ghi nhận mức tăng từ 1.000 đến 3.000 đồng/kg ở một số địa phương trên toàn quốc.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ, dao động trong khoảng 58.000 - 61.000 đồng/kg. Theo đó, Hà Nam và Vĩnh Phúc đang thu mua heo hơi với giá 58.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Một loại các tỉnh thành như Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai và TP Hà Nội tăng nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi về mức 59.000 đồng/kg. Cùng tăng 2.000 đồng/kg còn có Phú Thọ khi giao dịch ở mốc 60.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi điều chỉnh tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg trong hôm nay, dao động trong khoảng 52.000 - 58.000 đồng/kg. Thương lái 3 tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng và Nghệ An đang thu mua với giá 57.000 đồng/kg, tăng từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Quảng Bình tăng nhẹ một giá trong hôm nay, đưa giá heo hơi lên mức 54.000 đồng/kg, cùng với Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Đắk Lắk. Bình Định không biến động, duy trì giao dịch tại mốc thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi thu mua hôm nay đi ngang, dao động trong khoảng 54.000 - 59.000 đồng/kg. Theo ghi nhận, mức giá thấp nhất khu vực hiện là 54.000 đồng/kg, có mặt tại tỉnh Kiên Giang. Trong khi đó, Bạc Liêu tăng 3.000 đồng/kg lên mốc 58.000 đồng/kg, ngang bằng Đồng Nai, Vũng Tàu và Cà Mau. Bến Tre, Hậu Giang và Bình Phước điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg trong hôm nay, hiện giao dịch tại mức 56.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg.

Nền Nông Nghiệp huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đang có xu hướng dịch chuyển và từng bước thực hiện tái cơ cấu theo lộ trình phát triển của địa phương. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, số lượng các trang trại chăn nuôi theo hướng quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao gia tăng đáng kể. Đến nay, toàn huyện có 252 trại chăn nuôi gia súc, gia cầm với tổng đàn khoảng 206.900 con, tăng 4,14% so với cùng kỳ. Thời gian qua huyện đã chỉ đạo các ban ngành chức năng và các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng chống bệnh cúm gia cầm, dịch tả heo châu Phi (DTHCP) bệnh tai xanh, bệnh lở mồm long móng, bệnh viêm da nổi cục. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh trên gia cầm và thủy sản. DTHCP xảy ra tại 8 trang trại chăn nuôi nhưng được kiểm soát kịp thời.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA với vốn đầu tư liên doanh giữa Thái Lan và Việt Nam, chúng tôi tự hào là một doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ vượt trội trong ngành sản xuất Thuốc Thú Y Việt Nam nói riêng và khu vực Châu Á nói chung. Với sự tâm huyết và nỗ lực không ngừng, chúng tôi luôn cố gắng nghiên cứu, tìm tòi và kết hợp với những giải pháp công nghệ tiên tiến của Thái Lan để cho ra đời những sản phẩm với công thức đạt chuẩn quốc tế tạo được tiếng vang và uy tín trên thị trường nội địa và thế giới.

BẢNG GIÁ HEO HƠI 30/06/2022
Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng)
Bắc Giang 59.000 -
Yên Bái 59.000 +1.000
Lào Cai 59.000 +1.000
Hưng Yên 61.000 -
Nam Định 58.000 -
Thái Nguyên 58.000-
Phú Thọ60.000 +2.000
Thái Bình 58.000 -
Hà Nam 58.000+1.000
Vĩnh Phúc 58.000 +1.000
Hà Nội 59.000 +2.000
Ninh Bình 58.000 -
Tuyên Quang 59.000+1.000
Thanh Hóa 57.000 +1.000
Nghệ An 57.000+2.000
Hà Tĩnh 58.000 -
Quảng Bình 54.000 +1.000
Quảng Trị 55.000 -
Thừa Thiên Huế 53.000-
Quảng Nam 54.000 -
Quảng Ngãi 53.000 -
Bình Định 52.000-
Khánh Hòa 54.000 -
Lâm Đồng 57.000 +1.000
Đắk Lắk 54.000-
Ninh Thuận 54.000 -
Bình Thuận 58.000 -
Bình Phước 57.000+1.000
Đồng Nai 58.000 -
TP HCM 57.000-
Bình Dương 57.000 -
Tây Ninh 57.000 -
Vũng Tàu 58.000 -
Long An 57.000 -
Đồng Tháp 57.000 -
An Giang 59.000 -
Vĩnh Long 57.000 -
Cần Thơ 55.000 -
Kiên Giang 54.000 -
Hậu Giang 56.000 +1.000
Cà Mau 58.000 -
Tiền Giang 57.000 -
Bạc Liêu 58.000 +3.000
Trà Vinh 55.000 -
Bến Tre 56.000 +1.000
Sóc Trăng 55.000 -

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(June 30, 2022) Live hog price today 30/6 recorded an increase from 1,000 to 3,000 VND/kg in some localities across the country.

In the Northern region, the live pig market today adjusted slightly, ranging from 58,000 to 61,000 VND/kg. Accordingly, Ha Nam and Vinh Phuc are purchasing live pigs for 58,000 VND/kg, an increase of 1,000 VND/kg compared to yesterday. A category of provinces such as Tuyen Quang, Yen Bai, Lao Cai and Hanoi increased slightly by 1,000-2,000 VND/kg, bringing the live hog price to 59,000 VND/kg. Along with an increase of 2,000 VND/kg, there was also Phu Tho when trading at 60,000 VND/kg.

In the central region, the Central Highlands, the price of live hog was adjusted up by 1,000-2,000 VND/kg today, ranging from 52,000 to 58,000 VND/kg. Traders in 3 provinces of Thanh Hoa, Lam Dong and Nghe An are buying at the price of 57,000 VND/kg, up from 1,000 VND/kg to 2,000 VND/kg. Quang Binh increased slightly today, bringing the price of live hog to VND54,000/kg, along with Quang Nam, Khanh Hoa, Ninh Thuan and Dak Lak. Binh Dinh remained unchanged, maintaining the transaction at the lowest level in the region at 52,000 VND/kg.

In the southern region, the price of live hog purchased today was flat, ranging from 54,000 to 59,000 VND/kg. As recorded, the lowest price in the region is currently 54,000 VND/kg, available in Kien Giang province. Meanwhile, Bac Lieu increased by 3,000 VND/kg to 58,000 VND/kg, equal to Dong Nai, Vung Tau and Ca Mau. Ben Tre, Hau Giang and Binh Phuoc adjusted up 1,000 VND/kg today, currently trading at 56,000 VND/kg and 57,000 VND/kg.

Agriculture in Dau Tieng district (Binh Duong) tends to shift and gradually restructure according to the local development roadmap. Accordingly, in the first 6 months of 2022, the number of large-scale and high-tech livestock farms increased significantly. Up to now, the whole district has 252 cattle and poultry farms with a total herd of about 206,900 heads, an increase of 4.14% over the same period. Over the past time, the district has directed functional departments and localities to drastically and synchronously implement solutions to control and prevent avian influenza, African swine fever (DTHCP), blue ear disease, and cold sores. Foot-and-mouth disease, inflammatory skin disease. In the first 6 months of the year, there were no epidemics in poultry and aquatic products in the district. DTHCP occurred in 8 livestock farms but was controlled in time.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts