CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 27/03/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 27.03.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc hôm nay 27/3 đi ngang, tăng nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên và khu vực miền Nam.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận không có điều chỉnh mới và dao động trong khoảng 74.000 – 76.000 đồng/kg. Các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai và Nam Định có giá thu mua thấp nhất khu vực với mức 74.000 đồng/kg. Hưng Yên, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình, Tuyên Quang giá lợn hơi hôm nay ở mức 76.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực như Vĩnh Phúc, Thái Bình… giá lợn hơi giữ ở mức 75.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg – 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua và được thương lái thu mua trong khoảng 71.000 – 75.000 đồng/kg. Sau khi tăng 2.000 đồng/kg, giá lợn hơi tại Thừa Thiên Huế chạm ngưỡng 73.000 đồng/kg. Giá giao dịch tại Bình Định và Quảng Trị lần lượt là 71.000 đồng/kg và 74.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay tăng nhẹ tại một vài địa phương và được giao dịch trong khoảng 73.000 – 77.000 đồng/kg. Giá giao dịch tại Bình Phước là 75.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Tháp,… ghi nhận giá lợn hơi với mức 77.000 đồng/kg. Đây là mức cao nhất khu vực, cũng là mức cao nhất trên cả nước.


Thuốc Thú Y | Giá Thủy Sản


(March 27, 2021) In the North, the live hog price today recorded no new adjustment and fluctuated between 74,000 and 76,000 VND / kg. Bac Giang, Yen Bai, Lao Cai and Nam Dinh provinces have the lowest purchasing prices in the region at 74,000 VND / kg. Hung Yen, Ha Nam, Hanoi, Ninh Binh, Tuyen Quang, the live pig price today is 76,000 VND / kg. In the rest of the region such as Vinh Phuc, Thai Binh ... the live pig price is kept at 75,000 VND / kg.

In the Central region, the Central Highlands, the live hog price today increased by 1,000 VND / kg - 2,000 VND / kg compared to yesterday and was purchased by traders in the range of 71,000 - 75,000 VND / kg. After increasing VND 2,000 / kg, live hog price in Thua Thien Hue reached 73,000 VND / kg. Transaction prices in Binh Dinh and Quang Tri are respectively 71,000 VND / kg and 74,000 VND / kg, an increase of 1,000 VND / kg compared to yesterday.

Pig prices in the South today increased slightly in some localities and were traded in the range of 73,000 - 77,000 VND / kg. The transaction price in Binh Phuoc is 75,000 VND / kg, an increase of 1,000 VND / kg compared to yesterday. Provinces such as Tra Vinh, Soc Trang, Dong Thap ... recorded live hog prices at 77,000 VND / kg. This is the highest level in the region, and also the highest in the country.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts