Giá Heo Hơi 28/03/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 28.03.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 28/3: Dao động quanh mức 71.000 – 77.000 đồng/kg.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang so với ngày hôm qua và dao động trong khoảng 74.000 - 76.000 đồng/kg. Các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai và Nam Định có giá thu mua thấp nhất khu vực với mức 74.000 đồng/kg. Hưng Yên, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình, Tuyên Quang giá lợn hơi hôm nay ở mức 76.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực như Vĩnh Phúc, Thái Bình… giá lợn hơi giữ ở mức 75.000 đồng/kg.

Tính chung, trong tuần qua, tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hầu như không có nhiều biến động. Trong khi tại Yên Bái, giá heo hơi tuần qua giảm nhẹ 1.000 đồng/kg thì tại Tuyên Quang, giá tăng 2.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên hôm nay được thương lái thu mua trong khoảng 71.000 - 75.000 đồng/kg, ngang bằng với ngày hôm qua. Trong đó, Bình Định hiện đang giữ ở mức giá 71.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng hiện giá lợn hơi ở mức 75.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tính chung, trong tuần qua, giá heo hơi tại khu vực nay ghi nhận mức điều chỉnh trái chiều ở các tỉnh thành. Cùng giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg, Thừa Thiên Huế và Bình Thuận. Trong khi đó, Quảng Trị và Bình Định tăng 1.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay đi ngang so với ngày hôm qua và được giao dịch trong khoảng 73.000 - 77.000 đồng/kg. Trong đó, các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Tháp Bạc Liêu,... ghi nhận giá thu mua cao nhất cả nước với mức 77.000 đồng/kg.

Tính chung, trong tuần qua, giá heo hơi tại khu vực miền Nam có giá giảm rải rác tại các tỉnh thành. Cùng giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, Vũng Tàu, Long An, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và Bến Tre. Ở chiều ngược lại, Bạc Liêu là tỉnh duy nhất tăng giá trong tuần này, tăng 1.000 đồng/kg.


Thuốc Thú Y | Giá Thủy Sản


(March 28, 2021) In the North, the live hog price today is flat compared to yesterday and fluctuates in the range of 74,000 - 76,000 VND / kg. Bac Giang, Yen Bai, Lao Cai and Nam Dinh provinces have the lowest purchasing prices in the region at 74,000 VND / kg. Hung Yen, Ha Nam, Hanoi, Ninh Binh, Tuyen Quang, the live pig price today is 76,000 VND / kg. In the rest of the region such as Vinh Phuc, Thai Binh ... the live pig price is kept at 75,000 VND / kg.

Generally, in the past week, in the North, the price of live hog did not change much. While in Yen Bai, the price of live hog last week decreased slightly by 1,000 VND / kg, while in Tuyen Quang, the price increased by 2,000 VND / kg.

The live hog price in the Central and Central Highlands regions today is purchased by traders in the range of 71,000 - 75,000 VND / kg, equal to that of yesterday. In which, Binh Dinh is currently holding at 71,000 VND / kg, the lowest in the region. Thanh Hoa, Nghe An, Quang Binh, Quang Nam, Quang Ngai, Lam Dong currently live hog price at 75,000 VND / kg, the highest in the region.

In general, last week, live hog prices in this area recorded a mixed adjustment in the provinces. Both reduced from 1,000 to 2,000 VND / kg, Thua Thien Hue and Binh Thuan. Meanwhile, Quang Tri and Binh Dinh increased by 1,000 VND / kg.

The live hog price in the South today was flat compared to yesterday and was traded in the range of 73,000 - 77,000 VND / kg. In which, provinces such as Tra Vinh, Soc Trang, Dong Thap Bac Lieu, ... recorded the highest purchasing price in the country at 77,000 VND / kg.

Generally, in the past week, the price of live hog in the South has decreased scatteredly in the provinces. The same reduction of 1,000-2,000 VND / kg, Vung Tau, Long An, An Giang, Vinh Long, Hau Giang and Ben Tre. In the opposite direction, Bac Lieu is the only province to increase prices this week, up 1,000 VND / kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI




Giá thịt heo, lợn

Popular Posts