Giá Heo Hơi 19/04/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 19.04.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 19/4 tăng giảm trái chiều tại khu vực miền Bắc, đi ngang tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và giảm nhẹ tại khu vực miền Nam.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay ghi nhận mức tăng giảm trái chiều và dao động trong khoảng 73.000 - 75.000 đồng/kg. Yên Bái nhích nhẹ 1.000 đồng/kg lên mức 75.000 đồng/kg, ngang bằng với Hà Nam, Vĩnh Phúc và Ninh Bình. Còn tại Phú Thọ và Thái Bình, giá lợn hơi được thu mua với giá từ 73.000 đến 74.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên không có điều chỉnh mới so với ghi nhận cuối tuần trước và được thương lái thu mua trong khoảng 71.000 - 75.000 đồng/kg. Một loạt các tỉnh thành như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi… giá lợn hơi hôm nay tiếp tục đứng tại ngưỡng 75.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thừa Thiên Huế vẫn là địa phương có mức giao dịch thấp nhất khu vực, chỉ đạt 71.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay ghi nhận mức điều chỉnh giảm nhẹ ở một số tỉnh thành và được giao dịch trong khoảng 73.000 - 75.000 đồng/kg. Cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá tại Bình Dương và Hậu Giang là 73.000 đồng/kg trong khi Cần Thơ thu mua nhỉnh hơn với 74.000 đồng/kg. Một số địa phương tiếp tục neo giá tại ngưỡng cao đó là TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Long An, Kiên Giang, Cà Mau…, cùng đạt mức 75.000 đồng/kg.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(April 19, 2021) Pig prices today, April 19, increased and decreased in contrast in the North, sideways in the Central Region - Central Highlands, and decreased slightly in the South.

In the North, live hog prices today recorded mixed increases and decreases in the range of 73,000 - 75,000 VND / kg. Yen Bai inched slightly 1,000 VND / kg to 75,000 VND / kg, on par with Ha Nam, Vinh Phuc and Ninh Binh. In Phu Tho and Thai Binh, live hog prices were purchased from 73,000 to 74,000 VND / kg, down 1,000 VND / kg compared to yesterday.

Today's live hog price in the Central region, the Central Highlands has no new adjustment compared to last week's record and is purchased by traders in the range of 71,000 - 75,000 VND / kg. A series of provinces such as Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Nam, Quang Ngai ... the live pig price today continues to stand at 75,000 VND / kg. Meanwhile, Thua Thien Hue is still the locality with the lowest transaction rate in the region, reaching only 71,000 VND / kg.

Pig prices in the South today recorded a slight decrease in some provinces and were traded in the range of 73,000 - 75,000 VND / kg. With a reduction of 1,000 VND / kg, prices in Binh Duong and Hau Giang were 73,000 VND / kg while Can Tho purchased slightly more with 74,000 VND / kg. Some localities continue to anchor prices at the high threshold that is Ho Chi Minh City, Vung Tau, Long An, Kien Giang, Ca Mau ..., reaching the same level of 75,000 VND / kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts