CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 21/04/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 21.04.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 21/4 tiếp tục giảm rải rác tại nhiều tỉnh, thành trên phạm vi cả nước. Mức giá heo hơi ghi nhận cao nhất ở mức 75.000 đồng/kg tại một số địa phương khu vực phía Nam.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc tiếp tục ghi nhận mức điều chỉnh giảm nhẹ ở các tỉnh thành và dao động trong khoảng 72.000 - 74.000 đồng/kg. Cùng giảm 1.000 đồng/kg, Bắc Giang và Lào Cai hiện giá lợn hơi xuống còn 73.000 đồng/kg, ngang bằng với Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc… Tương tự, tại Hà Nam và Ninh Bình, giá thu mua cũng ghi nhận ở mức 73.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng ghi nhận mức điều chỉnh giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg và được thương lái thu mua trong khoảng 72.000 - 74.000 đồng/kg. Cùng giảm 1.000 đồng/kg, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Bình Thuận đang giao dịch quanh ngưỡng 73.000 - 74.000 đồng/kg. Còn tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, giá hiện điều chỉnh xuống còn 73.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay tiếp tục ghi nhận mức điều chỉnh giảm và được giao dịch trong khoảng 72.000 - 75.000 đồng/kg. Bình Phước, Cà Mau và Tiền Giang cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 73.000 - 74.000 đồng/kg. Tương tự, Kiên Giang cũng đang thu mua với giá 73.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Còn tại Long An, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng hiện ghi nhận mức giá heo hơi ở mức 75.000 đồng/kg, cao nhất khu vực vực. Đây cũng là mức giá cao nhất cả nước.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(April 21, 2021) Pig prices today April 21 continue to decrease scatteredly in many provinces and cities nationwide. The price of live pigs was highest at 75,000 VND / kg in some localities in the South.

The live hog price today in the North continues to record a slight decrease in the provinces and fluctuates in the range of 72,000 - 74,000 VND / kg. With the same reduction of 1,000 VND / kg, Bac Giang and Lao Cai current live hog prices to 73,000 VND / kg, equal to Hung Yen, Phu Tho, Vinh Phuc ... Similarly, in Ha Nam and Ninh Binh, the purchase price also recorded received at 73,000 VND / kg, down 2,000 VND / kg compared to yesterday.

In the Central region, the Central Highlands, the live hog price today also recorded a decrease from 1,000 to 2,000 VND / kg and was purchased by traders in the range of 72,000 - 74,000 VND / kg. With a reduction of 1,000 VND / kg, Thanh Hoa, Ha Tinh, Lam Dong and Binh Thuan are trading around 73,000 - 74,000 VND / kg. In the two provinces of Quang Nam and Quang Ngai, after reducing 2,000 VND / kg, the price is now adjusted to 73,000 VND / kg.

The live hog price in the South today continued to see a decrease and was traded in the range of 72,000 - 75,000 VND / kg. Binh Phuoc, Ca Mau and Tien Giang together decreased 1,000 VND / kg to 73,000 - 74,000 VND / kg. Similarly, Kien Giang is also buying for 73,000 VND / kg, down 2,000 VND / kg compared to yesterday. Also in Long An, Bac Lieu, Tra Vinh, Soc Trang currently records live hog prices at 75,000 VND / kg, the highest in the region. This is also the highest price in the country.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts