Giá Heo Hơi 23/04/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 23.04.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 23/4 tiếp tục giảm nhẹ tại các tỉnh thành trên cả nước.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc tiếp tục ghi nhận mức điều chỉnh giảm nhẹ ở một số tỉnh thành và dao động trong khoảng 72.000 - 74.000 đồng/kg. Cùng giảm 1.000 đồng/kg, hai tỉnh Yên Bái và Hà Nam hiện đang giao dịch với giá từ 72.000 đến 73.000 đồng/kg. Mức giá 72.000 đồng/kg cũng được ghi nhận tại Hưng Yên, Hà Nội. Trong khi đó, dẫn đầu khu vực tiếp tục là Nam Định với giá duy trì ở mức 74.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì ở mức 73.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi tiếp tục giảm nhẹ ở một số tỉnh thành trong ngày hôm nay và được thương lái thu mua trong khoảng 72.000 - 74.000 đồng/kg. Bình Định và Đắk Lắk cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 73.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận hiện giá lợn hơi đạt mức 74.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay tiếp tục giảm nhẹ ở các địa phương và được giao dịch trong khoảng 72.000 - 75.000 đồng/kg. Cùng giảm 2.000 đồng/kg, Long An và Sóc Trăng hiện đang giao dịch với giá là 73.000 đồng/kg. Tương tự tại Tây Ninh, giá cũng điều chỉnh về mức 73.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg trong hôm nay.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(April 23, 2021) Pig prices today 23/4 continue to decrease slightly in the provinces across the country.

Today's live hog price in the North continues to record a slight decrease in some provinces and fluctuates in the range of 72,000 - 74,000 VND / kg. With the same reduction of 1,000 VND / kg, the two provinces of Yen Bai and Ha Nam are currently trading at prices from 72,000 to 73,000 VND / kg. Prices of 72,000 VND / kg were also recorded in Hung Yen, Hanoi. Meanwhile, the leader in the region continued to be Nam Dinh with the price maintained at 74,000 VND / kg. The remaining localities remained at 73,000 VND / kg.

In the Central region, the Central Highlands, the live hog price continued to decrease slightly in some provinces today and was purchased by traders in the range of 72,000 - 74,000 VND / kg. Binh Dinh and Dak Lak both reduced 1,000 VND / kg to 73,000 VND / kg. Ha Tinh, Quang Binh, Khanh Hoa, Lam Dong and Ninh Thuan currently live hog prices at 74,000 VND / kg.

Pig prices in the South today continued to decrease slightly in localities and were traded in the range of 72,000 - 75,000 VND / kg. With a reduction of 2,000 VND / kg, Long An and Soc Trang are currently trading at a price of 73,000 VND / kg. Similarly in Tay Ninh, prices also adjusted to 73,000 VND / kg after dropping 1,000 VND / kg today.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts