Giá Heo Hơi 24/04/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 24.04.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 24/4 tiếp tục xu hướng giảm nhẹ tại khu vực miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và biến động trái chiều tại khu vực miền Nam. Mức giá thấp nhất 70.000 đồng/kg ghi nhận ở khu vực miền Trung.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp đà giảm nhẹ ở nhiều tỉnh thành và được ghi nhận trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh giảm 2.000 đồng/kg, hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ cùng ghi nhận mốc 71.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giao dịch thấp nhất khu vực tính đến thời điểm hiện tại. Hai tỉnh Tuyên Quang và Nam Định lần lượt giảm 1.000 đồng/kg và 2.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện đang thu mua chung ngưỡng 72.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay điều chỉnh giảm ở một số địa phương và dao động trong khoảng 70.000 - 74.000 đồng/kg. Theo đó, hai tỉnh Quảng Trị và Bình Định cùng giảm 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch chung mốc 71.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận mức thấp nhất khu vực là 70.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất cả nước.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam tăng - giảm trái chiều ở rải rác một số tỉnh thành và dao động trong khoảng 72.000 - 74.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Kiên Giang tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua với giá 74.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, sau khi giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, hai tỉnh Bạc Liêu và Trà Vinh lần lượt giao dịch tại mốc 73.000 đồng/kg và 74.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại trong khu vực không ghi nhận sự thay đổi về giá so với hôm qua.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(April 24, 2021) The live hog price today, April 24, continued its slight downward trend in the North, Central and Central Highlands regions and mixed in the South. The lowest price of 70,000 VND / kg was recorded in the Central region.

In the North, the live hog price today continued to decline slightly in many provinces and was recorded in the range of 71,000 - 73,000 VND / kg. After adjusting to reduce 2,000 VND / kg, the two provinces of Lao Cai and Phu Tho both recorded the milestone of 71,000 VND / kg. This is also the lowest transaction level in the region at the moment. Tuyen Quang and Nam Dinh provinces decreased by 1,000 VND / kg and 2,000 VND / kg respectively compared to yesterday, currently purchasing a common threshold of 72,000 VND / kg.

Pig prices in the Central region, the Central Highlands today are adjusted downwards in some localities and fluctuate in the range of 70,000 - 74,000 VND / kg. Accordingly, the two provinces of Quang Tri and Binh Dinh both reduced VND 2,000 / kg, currently trading at 71,000 VND / kg. Similarly, after losing VND 2,000 / kg, Thua Thien Hue province recorded the lowest level in the region of VND 70,000 / kg. This is also the lowest price in the country.

The live hog price in the South today increased - decreased in contrast in some provinces and fluctuated between 72,000 and 74,000 VND / kg. Specifically, Kien Giang province increased by 1,000 VND / kg, currently purchasing at 74,000 VND / kg. In the opposite direction, after losing VND 1,000-2,000 / kg, the two provinces of Bac Lieu and Tra Vinh respectively traded at VND 73,000 / kg and VND 74,000 / kg. The rest of the provinces and cities in the region did not see any change in prices compared to yesterday.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts