Giá Heo Hơi 26/04/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 26.04.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 26/4 tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ ở một số tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc, miền Nam và đi ngang tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì xu hướng đi xuống và dao động trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg. Theo đó, ba tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên và Ninh Bình cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua tại mốc 72.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong khu vực cũng ghi nhận mức giá là 72.000 đồng/kg, gồm Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hà Nội và Tuyên Quang.

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên hôm nay, giá heo hơi đồng loạt chững giá và dao động trong khoảng 70.000 - 74.000 đồng/kg. Hiện tại, Thừa Thiên Huế đang giao dịch tại ngưỡng 70.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất khu vực và cả nước ở thời điểm hiện tại. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận đang là những địa phương dẫn đầu khu vực với mức giá 74.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam giảm 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước và dao động trong khoảng 72.000 - 74.000 đồng/kg. Cụ thể, hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang cùng thu mua ở mức 73.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại vẫn ổn định ở mức cũ. Trong đó, thấp nhất là 72.000 đồng/kg có mặt tại Đồng Nai, Bình Dương và Vũng Tàu.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(April 26, 2021) Pig prices today April 26 continued to decrease slightly in some provinces in the North, the South and sideways in the Central-Central Highlands region.

In the North, the live hog price today maintained a downward trend and fluctuated in the range of 71,000 - 73,000 VND / kg. Accordingly, the three provinces of Yen Bai, Thai Nguyen and Ninh Binh both reduced VND 1,000 / kg, currently purchased at VND 72,000 / kg. Other localities in the region also recorded a price of 72,000 VND / kg, including Hung Yen, Nam Dinh, Ha Nam, Hanoi and Tuyen Quang.

In the Central and Central Highlands regions today, the prices of pigs are slightly flat and fluctuate in the range of 70,000 - 74,000 VND / kg. Currently, Thua Thien Hue is trading at 70,000 VND / kg. This is the lowest price in the region and the country at the moment. The provinces of Ha Tinh, Quang Binh, Khanh Hoa, Lam Dong and Ninh Thuan are leading provinces in the region with the price of 74,000 VND / kg.

Today's live hog prices in the South decreased by 1,000 VND / kg compared to the end of last week and ranged from 72,000 to 74,000 VND / kg. Specifically, the two provinces of Vinh Long and Tien Giang both bought at 73,000 VND / kg. The remaining provinces remain stable at the old level. Of which, the lowest was 72,000 VND / kg in Dong Nai, Binh Duong and Vung Tau.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts