Giá Heo Hơi 28/04/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 28.04.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 28/4 tiếp tục giảm ở một số địa phương tại khu vực phía Nam.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì đi ngang ở nhiều tỉnh thành và dao động trong khoảng 71.000 - 72.000 đồng/kg. Chung mức giao dịch là 71.000 đồng/kg hiện có 4 tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Riêng tại Thái Bình, giá thu mua giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 72.000 đồng/kg, ngang bằng với Bắc Giang, Yên Bái, Hưng Yên...

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên biến động trái chiều ở một số địa phương và dao động trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg. Cụ thể, Quảng Trị tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên ngưỡng 72.000 đồng/kg. Trong khi đó, Bình Thuận điều chỉnh 1.000 đồng/kg về mức giao dịch 72.000 đồng/kg. Cùng duy trì giá quanh ngưỡng 72.000 - 73.000 đồng/kg hiện có Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình... Thừa Thiên Huế là địa phương có mức giá lợn hơi thấp nhất khu vực, hiện ở ngưỡng 70.000 đồng/kg. Mức giá 71.000 đồng/kg được ghi nhận tại Bình Định.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg so với giá ghi nhận của ngày hôm qua tại một số địa phương và đang giao dịch trong khoảng 72.000 - 73.000 đồng/kg. Theo đó, An Giang và Cần Thơ giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống còn 72.000 đồng/kg, ngang bằng với Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Tháp. Tương tự, cùng giảm 1.000 đồng/kg, hai tỉnh Kiên Giang và Trà Vinh hiện thu mua ở mức 73.000 đồng/kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại các địa phương gồm: Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang…


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(April 28, 2021) Pig prices today April 28 continued to decrease in some localities in the South.

In the North, the live hog price today remained sideways in many provinces and fluctuated in the range of 71,000 - 72,000 VND / kg. Total transaction level is 71,000 VND / kg, currently there are 4 provinces of Lao Cai, Thai Nguyen, Phu Tho and Vinh Phuc. Particularly in Thai Binh, the purchasing price decreased by 1,000 VND / kg to 72,000 VND / kg, on par with Bac Giang, Yen Bai, Hung Yen ...

Today's live hog price in the Central - Central Highlands region fluctuates in a mixed manner in some localities and fluctuates in the range of 70,000 - 73,000 VND / kg. Specifically, Quang Tri increased slightly by 1,000 VND / kg to 72,000 VND / kg. Meanwhile, Binh Thuan adjusted 1,000 VND / kg to a transaction of 72,000 VND / kg. Together maintaining the price around the threshold of 72,000 - 73,000 VND / kg, there are Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh ... Thua Thien Hue is the locality with the lowest pig price in the region, currently at the threshold of 70,000 VND / kg. kg. The price of 71,000 VND / kg was recorded in Binh Dinh.

Pig prices in the South today continue to decrease by 1,000 VND / kg compared to yesterday's prices in some localities and are trading in the range of 72,000 - 73,000 VND / kg. Accordingly, An Giang and Can Tho decreased slightly by 1,000 VND / kg to 72,000 VND / kg, equivalent to Dong Nai, Binh Duong, Vung Tau, Dong Thap. Similarly, with the same reduction of 1,000 VND / kg, the two provinces of Kien Giang and Tra Vinh currently buy at 73,000 VND / kg. This price was also recorded in localities including: Binh Phuoc, TP. Ho Chi Minh City, Tay Ninh, Long An, Vinh Long, Hau Giang ...

Comments

  1. Online Casino UK Review 2021 - DrMCD
    Casino UK is rated #3 among all Gambling Sites www.jtmhub.com Online ventureberg.com/ ✔️ Excellent casino experience ✔️ 출장마사지 Expert team https://tricktactoe.com/ analysis ✔️ Payment methods poormansguidetocasinogambling ✔️ Safe & Secure

    ReplyDelete

Post a Comment

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts