Giá Heo Hơi 30/04/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 30.04.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 30/4 tiếp tục giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg tại một số địa phương trên cả nước.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc hôm nay giảm nhẹ ở một số địa phương và dao động trong khoảng 71.000 - 72.000 đồng/kg. Cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá giao dịch tại Yên Bái, Hưng Yên, Nam Định ghi nhận ở mức 71.000 đồng/kg, ngang bằng với các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Các tỉnh thành còn lại đều giao dịch ổn định với giá là 72.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên giá heo hơi hôm nay phần lớn đi ngang và dao động trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg. Cùng giao dịch trong khoảng 72.000 - 73.000 đồng/kg hiện có các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi… Riêng tỉnh Thanh Hóa giảm 2.000 đồng xuống còn 71.000 đồng/kg, chung mức giao dịch với Thừa Thiên Huế và Bình Định.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg và đang giao dịch trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg. Theo đó, Vĩnh Long, Cà Mau và Bến Tre cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 72.000 đồng/kg. Giá heo hơi được thu mua thấp nhất ở mức 71.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(April 30, 2021) Pig prices today 30/4 continue to decrease from 1,000 to 2,000 VND / kg in some localities across the country.

Pig prices in the North today decreased slightly in some localities and ranged from 71,000 to 72,000 VND / kg. With a reduction of 1,000 VND / kg, the transaction price in Yen Bai, Hung Yen, Nam Dinh recorded at 71,000 VND / kg, equal to the provinces of Lao Cai, Thai Nguyen, Phu Tho and Vinh Phuc. The remaining provinces have stable transactions with the price of 72,000 VND / kg.

In the Central region, the Central Highlands, the live hog price today is mostly flat and fluctuates in the range of 71,000 - 73,000 VND / kg. With transactions in the range of 72,000 - 73,000 VND / kg, there are provinces of Nghe An, Quang Binh, Quang Nam, Quang Ngai ... Only Thanh Hoa province reduced 2,000 VND to 71,000 VND / kg, the same transaction rate with Thua Thien Hue and Pacify.

Today's live hog price in the South is adjusted to decrease by 1,000 VND / kg and is trading in the range of 71,000 - 73,000 VND / kg. Accordingly, Vinh Long, Ca Mau and Ben Tre all decreased by 1,000 VND / kg to 72,000 VND / kg. The lowest purchased live hog price at 71,000 VND / kg was recorded in Dong Nai, down 1,000 VND / kg compared to yesterday.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts