CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 01/05/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 01.05.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 1/5 ghi nhận có rất ít thay đổi tại các vùng, miền. Chỉ vài địa phương giá giảm hoặc tăng nhẹ.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 71.000 - 72.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hà Nam ghi nhận ở mức 71.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Ngược tại tỉnh Lào Cai giá heo hơi lại tăng nhẹ thêm 1.000 đồng/kg, ở mức 72.000 đồng/kg. Nhiều nơi khác tại miền Bắc giá heo hơi không thay đổi. Như tại tỉnh Yên Bái, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình heo xuất chuồng được thu mua ở mức 72.000 đồng/kg. Tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Phú Thọ cùng thu mua heo xuất chuồng ở mức 71.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đồng loạt chững lại trên diện rộng, dao động trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg. Theo ghi nhận, mức giá thấp nhất khu vực là 71.000 đồng/kg, duy trì tại hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Bình Định. Các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Đắk Lắk tiếp tục neo tại ngưỡng cao nhất là 73.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 72.000 - 73.000 đồng/kg. Hôm nay chỉ có tại tỉnh Kiên Giang, giá heo hơi được thu mua ở mức 72.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Còn lại phần lớn các địa phương giá ổn định. Cụ thể tại các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau, Tiền Giang giá heo hơi ở mức 73.000 đồng/kg, Cần Thơ và Hậu Giang cùng ở mức 72.000 đồng/kg.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(May 1, 2021) Pig prices today 1/5 recorded very little change in regions and regions. Only a few localities prices decreased or increased slightly.

In the North, the live hog price today fluctuates in the range of 71,000 - 72,000 VND / kg. Pig prices today in Bac Giang and Ha Nam provinces recorded at 71,000 VND / kg, down 1,000 VND / kg. In contrast, in Lao Cai province, the price of live pigs increased slightly by 1,000 VND / kg, at 72,000 VND / kg. In many other places in the North the pig prices are slightly unchanged. For example, in Yen Bai, Hung Yen, Nam Dinh, Thai Binh provinces, pigs out of the barn are bought at 72,000 VND / kg. Thai Nguyen province and Phu Tho province together buy pigs out of the barn at 71,000 VND / kg.

In the Central region, the Central Highlands, the live hog prices today leveled off on a large scale, ranging from 71,000 to 73,000 VND / kg. As noted, the lowest price in the region is 71,000 VND / kg, maintained in the two provinces of Thua Thien Hue and Binh Dinh. Provinces of Thanh Hoa, Quang Nam, Quang Ngai, Khanh Hoa and Dak Lak continued to anchor at the highest threshold of 73,000 VND / kg.

In the South, the live hog price today fluctuates in the range of 72,000 - 73,000 VND / kg. Today only in Kien Giang province, the live hog price was purchased at 72,000 VND / kg, down 1,000 VND / kg compared to the previous session. The rest of the provinces have stable prices. Specifically, in the provinces of Vinh Long, Ca Mau, Tien Giang, live hog prices are at 73,000 VND / kg, Can Tho and Hau Giang are at 72,000 VND / kg.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts