Giá Heo Hơi 05/05/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 05.05.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 5/5 điều chỉnh giảm mạnh ở nhiều địa phương trên cả nước. Xuất hiện mức 67.000 đồng/kg tại khu vực miền Bắc.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 - 5.000 đồng/kg tại hầu hết địa phương và dao động trong khoảng 67.000 - 71.000 đồng/kg. Cụ thể, hai tỉnh Thái Bình và Ninh Bình giảm 2.000 đồng/kg xuống mốc 70.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận mức 70.000 đồng/kg còn có tỉnh Bắc Giang, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Sau khi giảm 3.000 đồng/kg, các tỉnh thành gồm Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Hà Nội hiện giao dịch chung ngưỡng 69.000 đồng/kg. Tương tự, hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ lần lượt giảm 4.000 đồng/kg và 5.000 đồng/kg, thu mua về mức thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng đi xuống và dao động trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện giao dịch với giá 71.000 đồng/kg. Các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa cùng giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 71.000 đồng/kg. Tương tự, tại tỉnh Nghệ An, giá lợn hơi được thu mua tại mốc thấp nhất khu vực là 70.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ ở một vài địa phương và dao động trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg. Theo đó, ba tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và Sóc Trăng cùng giảm 1.000 đồng/kg, điều chỉnh xuống mức 71.000 đồng/kg. Tại tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre giá lợn hơi hiện giao dịch tại ngưỡng 72.000 đồng/kg sau khi giá thu mua giảm 1.000 đồng/kg.

Tại các chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội như: Kim Liên, Thành Công, gốc Đề.... giá thịt lợn cũng bắt đầu hạ nhiệt, giảm khoảng 10.000 đồng/kg.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(May 5, 2021) Pig prices today 5/5 adjusted down sharply in many localities across the country. Appeared at 67,000 VND / kg in the North.

In the North, the live hog price today decreased by 1,000-5,000 VND / kg in most localities and fluctuated between 67,000 and 71,000 VND / kg. Specifically, the two provinces of Thai Binh and Ninh Binh decreased 2,000 VND / kg to 70,000 VND / kg. Also recorded at 70,000 VND / kg there is Bac Giang province, down 1,000 VND / kg compared to yesterday. After losing VND 3,000 / kg, provinces including Hung Yen, Ha Nam, Vinh Phuc and Hanoi are currently trading at the same threshold of VND 69,000 / kg. Similarly, the two provinces of Lao Cai and Phu Tho decreased by VND 4,000 / kg and VND 5,000 / kg, respectively, with the lowest purchasing rate in the region of 67,000 VND / kg.

In the Central and Central Highlands regions, live hog prices today recorded a downward trend and fluctuated between 70,000 and 72,000 VND / kg. In particular, Dak Lak province decreased 1,000 VND / kg compared to yesterday, currently trading at 71,000 VND / kg. Provinces of Thanh Hoa, Quang Nam, Quang Ngai, Khanh Hoa together decreased 2,000 VND / kg to 71,000 VND / kg. Similarly, in Nghe An province, live hog price was purchased at the lowest point in the region of 70,000 VND / kg, down 2,000 VND / kg.

In the South, the live hog price today decreased slightly in some localities and fluctuated in the range of 71,000 - 73,000 VND / kg. Accordingly, the three provinces of Dong Nai, Tay Ninh and Soc Trang all decreased by 1,000 VND / kg, adjusted to 71,000 VND / kg. In Vinh Long and Ben Tre provinces, live hog prices are currently trading at 72,000 VND / kg after purchasing prices have decreased by 1,000 VND / kg.

At traditional markets in Hanoi such as: Kim Lien, Thanh Cong, De original ... the price of pork also started to cool down, down about 10,000 VND / kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts