Giá Heo Hơi 09/05/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 09.05.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 9/5 duy trì xu hướng giảm tại nhiều địa phương, giá thu mua thấp nhất cả nước là 67.000 đồng/kg.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Thái Nguyên giảm nhẹ một giá so với cuối tuần trước, ghi nhận mốc cao nhất khu vực là 70.000 đồng/kg. Các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội đang thu mua chung mốc 69.000 đồng/kg sau khi giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg. Hai tỉnh Phú Thọ và Lào Cai hiện giao dịch tại ngưỡng thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg, lần lượt giảm 4.000 đồng/kg và 5.000 đồng/kg. Cùng giảm 4.000 đồng/kg còn có Hưng Yên và Tuyên Quang với mức giá là 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 70.000 - 71.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Quảng Bình điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, về mốc 71.000 đồng/kg. Cùng giảm 2.000 đồng/kg, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận thu mua xuống khoảng 70.000 - 71.000 đồng/kg. Còn tại Thanh Hóa, mức giao dịch hiện tại là 70.000 đồng, giảm 3.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam đồng loạt đi xuống ở nhiều tỉnh thành trong tuần qua, dao động trong khoảng 70.000 - 72.000 đồng/kg. Theo đó, các tỉnh Bình Phước, Tiền Giang, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Trà Vinh và Sóc Trăng giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg, ghi nhận khoảng 70.000 - 71.000 đồng/kg. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg, các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau và Bến Tre hiện đang giao dịch trong khoảng 71.000 - 72.000 đồng/kg. Riêng TP HCM, Bình Dương và Hậu Giang tiếp tục neo tại ngưỡng 72.000 đồng/kg, không chứng kiến biến động trong tuần này.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(May 9, 2021) Pig prices today 9/5 maintained a downward trend in many localities, the lowest purchasing price in the country was 67,000 VND / kg.

In the North, the live hog price today ranges from 67,000 to 70,000 VND / kg. Specifically, Thai Nguyen province slightly decreased by one price compared to the end of last week, recording the highest milestone in the region of 70,000 VND / kg. The provinces of Bac Giang, Yen Bai, Nam Dinh, Ha Nam, Vinh Phuc and Hanoi City are buying together VND69,000 / kg after reducing VND 2,000-3,000 / kg. The two provinces of Phu Tho and Lao Cai are currently trading at the region's lowest threshold of VND67,000 / kg, down VND 4,000 / kg and VND 5,000 / kg, respectively. Also reducing 4,000 VND / kg are Hung Yen and Tuyen Quang at the price of 68,000 VND / kg.

Today's live hog prices in the Central and Central Highlands range from 70,000 to 71,000 VND / kg. In which, Quang Binh province adjusted to reduce 1,000 VND / kg compared to the end of last week, to 71,000 VND / kg. With a reduction of 2,000 VND / kg, Nghe An, Ha Tinh, Quang Nam, Quang Ngai, Khanh Hoa, Lam Dong, Dak Lak, Ninh Thuan and Binh Thuan purchased down about 70,000 - 71,000 VND / kg. In Thanh Hoa, the current transaction is 70,000 VND, down 3,000 VND / kg compared to the end of last week.

The live hog prices in the South all went down in many provinces over the past week, ranging from 70,000 to 72,000 VND / kg. Accordingly, the provinces of Binh Phuoc, Tien Giang, Tay Ninh, Vung Tau, Long An, Vinh Long, Bac Lieu, Tra Vinh and Soc Trang decreased by 2,000-3,000 VND / kg, recording about 70,000 - 71,000 VND / kg. After losing VND 1,000 / kg, the provinces of Dong Nai, Dong Thap, An Giang, Can Tho, Kien Giang, Ca Mau and Ben Tre are currently trading in the range of 71,000 - 72,000 VND / kg. Particularly, Ho Chi Minh City, Binh Duong and Hau Giang continue to anchor at 72,000 VND / kg, not witnessing changes this week.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts