CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 11/05/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 11.05.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 11/5 tiếp tục xu hướng giảm ở nhiều địa phương trên cả nước.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!


Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc hôm nay điều chỉnh nhẹ tại một số nơi và dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Sau khi cùng giảm 2.000 đồng/kg, hai tỉnh Thái Nguyên và Thái Bình hiện đang thu mua với giá 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, nhiều tỉnh thành còn lại tiếp tục duy trì giá giao dịch trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên giá heo hơi hôm nay điều chỉnh từ 1.000 đồng/kg đến 4.000 đồng/kg và dao động từ 67.000 đồng/kg đến 71.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Bình Định, giá heo hơi được thu mua với mức thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg so với hôm qua. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Bình Thuận cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 69.000 - 71.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giá thu mua không biến động và đang ổn định trong khoảng 70.000 - 71.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam không nằm ngoài xu hướng giảm và dao động trong khoảng 69.000 - 71.000 đồng/kg. Theo đó, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Hậu Giang và Cà Mau đang thu mua trong khoảng 69.000 - 70.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Tỉnh Bến Tre hạ một giá xuống còn 71.000 đồng/kg, ngang bằng với nhiều tỉnh thành khác như Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang,...


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(May 11, 2021) Pig prices today 11/5 continued the downward trend in many localities across the country.

Pig prices in the North today adjusted slightly in some places and ranged from 67,000 to 69,000 VND / kg. After reducing 2,000 VND / kg, Thai Nguyen and Thai Binh are currently buying for 68,000 VND / kg. Meanwhile, many remaining provinces continue to maintain transaction prices in the range of 67,000 - 69,000 VND / kg.

In the Central region, the Central Highlands, the live hog price today is adjusted from 1,000 VND / kg to 4,000 VND / kg and ranges from 67,000 VND / kg to 71,000 VND / kg. Specifically, in Binh Dinh province, live hog prices were purchased with the lowest price in the region at 67,000 VND / kg, down 4,000 VND / kg compared to yesterday. The provinces of Thanh Hoa, Nghe An, Quang Tri and Binh Thuan both decreased by 1,000 VND / kg, currently trading in the range of 69,000 - 71,000 VND / kg. The rest of the locality, the purchase price does not change and is stable in the range of 70,000 - 71,000 VND / kg.

Today's live hog price in the South is not out of a downtrend and fluctuates in the range of 69,000 - 71,000 VND / kg. Accordingly, Dong Nai, Ho Chi Minh City, Hau Giang and Ca Mau are buying in the range of 69,000 - 70,000 VND / kg, down 2,000 VND / kg compared to yesterday. Ben Tre province lowered one price to 71,000 VND / kg, equal to many other provinces such as Binh Duong, Tay Ninh, Long An, Dong Thap, An Giang, ...

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts