CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 18/05/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 18.05.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 18/5, tăng nhẹ ở một số địa phương tại khu vực phía Bắc, trong khi đó, xu hướng giảm giá được ghi nhận tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên và khu vực miền Nam.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc tăng rải rác tại một số địa phương và dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg. Cụ thể, Hưng Yên và Tuyên Quang lần lượt tăng 2.000 đồng/kg và 3.000 đồng/kg, hiện giao dịch chung mốc 70.000 đồng/kg. Mức thu mua thấp nhất là 64.000 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Lào Cai.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 65.000 - 75.000 đồng/kg. Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, Hà Tĩnh và Quảng Bình lần lượt điều chỉnh giao dịch xuống còn 70.000 đồng/kg và 71.000 đồng/kg. Tương tự, Bình Định và Quảng Trị cùng giảm 2.000 đồng/kg, lần lượt thu mua với giá 65.000 đồng/kg và 73.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay biến động trái chiều và dao động trong khoảng 67.000 - 75.000 đồng/kg. Tiền Giang, Trà Vinh và Đồng Tháp điều chỉnh giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg, hiện thu mua trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Bạc Liêu nhích nhẹ một giá lên mức 71.000 đồng/kg. Đồng Nai hiện giao dịch với giá 75.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(May 18, 2021) Live hog prices today, May 18, increased slightly in some localities in the North, while a downward trend was recorded in the Central - Central Highlands and the South.

Live hog price today in the North increased scatteredly in some localities and fluctuated in the range of 64,000 - 70,000 VND/kg. Specifically, Hung Yen and Tuyen Quang increased by 2,000 VND/kg and 3,000 VND/kg respectively, currently trading at 70,000 VND/kg. The lowest purchase level of 64,000 VND/kg was recorded in Lao Cai province.

In the Central region, Central Highlands, the price of live hog today was adjusted down by 1,000-2,000 VND/kg and fluctuated in the range of 65,000-75,000 VND/kg. Accordingly, after reducing 1,000 VND/kg, Ha Tinh and Quang Binh respectively adjusted their transactions to 70,000 VND/kg and 71,000 VND/kg, respectively. Similarly, Binh Dinh and Quang Tri both reduced 2,000 VND/kg, respectively purchased at 65,000 VND/kg and 73,000 VND/kg.

Live hog prices in the South today fluctuated in the opposite direction and ranged from 67,000 to 75,000 VND/kg. Tien Giang, Tra Vinh and Dong Thap adjusted down 2,000 - 3,000 VND/kg, currently purchasing in the range of 67,000 - 68,000 VND/kg. In the opposite direction, Bac Lieu slightly inched a price to 71,000 VND/kg. Dong Nai is currently trading at 75,000 VND/kg, the highest in the region.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts