Giá Heo Hơi 19/05/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 19.05.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 19/5 điều chỉnh trái chiều trong khoảng 1.000 - 5.000 đồng/kg trên cả ba miền.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc hôm nay tiếp tục tăng rải rác ở một số địa phương và dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Phú Thọ tăng 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mốc 67.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh tăng 3.000 đồng/kg, Hà Nội thu mua ở ngưỡng 70.000 đồng/kg, ngang bằng với Hưng Yên và Tuyên Quang. Mức giá thấp nhất khu vực ở thời điểm hiện tại là 64.000 đồng/kg, được ghi nhận tại tỉnh Lào Cai.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm mạnh và dao động trong khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg. Theo đó, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Quảng Trị giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg về chung ngưỡng 70.000 đồng/kg. Sau khi giảm mạnh 5.000 đồng/kg, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện giao dịch tại mức 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam điều chỉnh giảm 1.000 - 5.000 đồng/kg ở một số địa phương và dao động trong khoảng 67.000 - 72.000 đồng/kg. Cụ thể, 4 tỉnh Tây Ninh, Cần Thơ, Kiên Giang và Bạc Liêu cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mốc 70.000 đồng/kg. Đáng chú ý, tại Đồng Nai, giá heo hơi hôm nay giảm mạnh 5.000 đồng/kg và đang ở ngưỡng 70.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực 72.000 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Long An. Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre hiện giá heo hơi ở mức 67.000 đồng/kg.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(May 19, 2021) Live hog price today 19/5 adjusted in the opposite direction in the range of 1,000 - 5,000 VND/kg in all three regions.

Live hog prices in the North today continued to increase scatteredly in some localities and fluctuated in the range of 64,000 - 70,000 VND/kg. In which, Phu Tho province increased by 2,000 VND/kg, currently trading at 67,000 VND/kg. After adjusting to increase 3,000 VND/kg, Hanoi purchased at 70,000 VND/kg, on par with Hung Yen and Tuyen Quang. The lowest price in the region at the moment is 64,000 VND/kg, recorded in Lao Cai province.

In the central region and the Central Highlands, live hog prices continued to fall sharply today and fluctuated in the range of 65,000 - 70,000 VND/kg. Accordingly, the provinces of Quang Binh, Quang Nam, Quang Ngai, Dak Lak and Quang Tri decreased by 1,000 - 3,000 VND/kg to the same threshold of 70,000 VND/kg. After plummeting 5,000 VND/kg, Thua Thien Hue province is currently trading at 70,000 VND/kg.

The price of live hog in the South today was adjusted down by 1,000 - 5,000 VND/kg in some localities and fluctuated in the range of 67,000 - 72,000 VND/kg. Specifically, 4 provinces of Tay Ninh, Can Tho, Kien Giang and Bac Lieu together reduced 1,000 VND/kg, currently purchasing at 70,000 VND/kg. Notably, in Dong Nai, today's live hog price dropped sharply by 5,000 VND/kg and is currently at 70,000 VND/kg. The highest price in the region at 72,000 VND/kg was recorded in Long An province. Dong Thap, Vinh Long, Ben Tre currently live hog prices at 67,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts