CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 23/05/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 23.05.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 23/5 dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc hôm nay biến động trái chiều so với cuối tuần trước, dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg. Phú Thọ, Hà Nội và Tuyên Quang cùng tăng 1.000 đồng/kg, điều chỉnh giá lên khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Ninh Bình giảm 1.000 đồng/kg xuống mức 68.000 đồng/kg. Tương tự, các tỉnh Yên Bái, Nam Định, Hà Nam và Vĩnh Phúc cùng giảm 2.000 đồng/kg, hiện chung mức thu mua là 67.000 đồng/kg. Thương lái tỉnh Lào Cai đang giao dịch với giá 64.000 đồng/kg, đây cũng là mức giá thấp nhất khu vực ở thời điểm hiện tại.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi điều chỉnh từ 2.000 đồng/kg đến 7.000 đồng/kg trong tuần này, dao động trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, một loạt địa phương giảm 2.000 đồng/kg về khoảng 65.000 - 68.000 đồng/kg, gồm Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Cùng giảm 3.000 đồng/kg, 4 địa phương là Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đắk Lắk đang thu mua heo hơi với giá là 68.000 đồng/kg. Riêng hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế giảm mạnh 7.000 đồng/kg xuống còn 68.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg, ghi nhận tại tỉnh Nghệ An.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam đồng loạt giảm mạnh ở nhiều địa phương, dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg. Cùng giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg, Sóc Trăng, Bình Phước, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, An Giang, Hậu Giang, Cà Mau và Tiền Giang hiện đang giao dịch heo hơi trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg. Các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu và Trà Vinh điều chỉnh giảm từ 3.000 đồng/kg đến 4.000 đồng/kg, về khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Giá thu mua tại Đồng Nai giảm 6.000 đồng/kg về ngưỡng 69.000 đồng/kg, đây cũng là mức giá cao nhất trong khu vực ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, Vĩnh Long và Bến Tre không ghi nhận biến động mới trong tuần, giao dịch ổn định tại mốc 67.000 đồng/kg. Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo về chợ trong ngày 22/4 là 4.500 con, tình hình buôn bán ế ẩm, vắng bóng người mua.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước có 718 ổ Dịch tả heo châu Phi (DTHCP) tại 162 huyện của 37 tỉnh, thành phố. Số heo buộc phải tiêu hủy trên 36.000 con. Tính đến thời điểm này, cả nước còn 390 ổ dịch tại 28 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Cũng theo Bộ NN&PTNT, nhờ việc kiểm soát tốt dịch bệnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái đàn, tăng đàn heo. Đến hết tháng 12/2020, tổng đàn heo của cả nước đạt gần 27,3 triệu con, bằng gần 87% so với tổng đàn heo trước khi có bệnh DTHCP.

Hết quý I/2021, đàn heo giảm khoảng 2% so với cuối năm 2020 (do cung cấp thực phẩm cho Tết Nguyên đán tăng khoảng 10%), nhưng tăng khoảng 11,6% so với cùng kỳ quý I/2020, theo Thanh Tra Việt Nam. Bộ đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Hoa Kỳ tổ chức nghiên cứu, sản xuất, đánh giá chất lượng vắc xin DTHCP và ban đầu đã thu được những kết quả tích cực, được Hội đồng Khoa học của Bộ đánh giá cao. Nếu mọi điều kiện thuận lợi thì cuối quý II và đầu quý III sẽ có vắc xin DTHCP thương mại để phục vụ cho phát triển chăn nuôi trong nước.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(May 23, 2021) Live hog price today 23/5 fluctuates in the range of 64,000 - 69,000 VND/kg.

Live hog prices in the North today fluctuated oppositely compared with the end of last week, ranging from 64,000 to 68,000 VND/kg. Phu Tho, Hanoi and Tuyen Quang together increased by 1,000 VND/kg, adjusting the price to about 66,000 - 68,000 VND/kg. Meanwhile, Ninh Binh decreased by 1,000 VND/kg to 68,000 VND/kg. Similarly, the provinces of Yen Bai, Nam Dinh, Ha Nam and Vinh Phuc all reduced by 2,000 VND/kg, currently at 67,000 VND/kg. Traders in Lao Cai province are trading at 64,000 VND/kg, which is also the lowest price in the region at the moment.

In the central region and the Central Highlands, live hog prices have been adjusted from VND2,000/kg to VND7,000/kg this week, ranging from VND65,000 to VND69,000/kg. Specifically, a series of localities reduced 2,000 VND/kg to about 65,000 - 68,000 VND/kg, including Thanh Hoa, Ha Tinh, Binh Dinh, Khanh Hoa, Lam Dong, Ninh Thuan and Binh Thuan. Together with a reduction of 3,000 VND/kg, 4 localities namely Quang Binh, Quang Nam, Quang Ngai and Dak Lak are purchasing live hogs at the price of 68,000 VND/kg. Particularly, Quang Tri and Thua Thien Hue provinces fell sharply by 7,000 VND/kg to 68,000 VND/kg. The highest price in the region is 69,000 VND/kg, recorded in Nghe An province.

The price of live hog in the South today dropped sharply in many localities, ranging from VND 67,000/kg to VND 69,000/kg. With the same reduction from 1,000 to 2,000 VND/kg, Soc Trang, Binh Phuoc, Ho Chi Minh, Vung Tau, An Giang, Hau Giang, Ca Mau and Tien Giang are currently trading live pigs in the range of 67,000 - 68,000 VND/kg. The provinces of Binh Duong, Tay Ninh, Long An, Can Tho, Kien Giang, Dong Thap, Bac Lieu and Tra Vinh adjusted down from 3,000 VND/kg to 4,000 VND/kg, about 67,000 - 69,000 VND/kg. The purchase price in Dong Nai decreased by 6,000 VND/kg to the threshold of 69,000 VND/kg, which is also the highest price in the region at the moment. Meanwhile, Vinh Long and Ben Tre did not record any new changes during the week, trading was stable at 67,000 VND/kg. At the Hoc Mon wholesale market, the number of pigs arriving at the market on April 22 was 4,500 heads, the trading situation was sluggish, without buyers.

According to the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD), from the beginning of 2021 up to now, the country has had 718 outbreaks of ASF in 162 districts of 37 provinces and cities. The number of pigs forced to be culled is over 36,000 heads. Up to this point, the whole country has 390 outbreaks in 28 provinces and cities, less than 21 days. Also according to the Ministry of Agriculture and Rural Development, thanks to good disease control, it has created favorable conditions for the re-herd and increase of the pig herd. By the end of December 2020, the total pig herd of the country reached nearly 27.3 million heads, equaling nearly 87% of the total pig herd before the ASF.

By the end of the first quarter of 2021, the pig herd decreased by about 2% compared to the end of 2020 (because food supply for the Lunar New Year increased by about 10%), but increased by about 11.6% compared to the same period in the first quarter of 2020, according to the report. Vietnam Inspector. The Ministry is directing relevant units to coordinate with the United States to organize research, production and quality assessment of the ASF vaccine and initially has obtained positive results, approved by the Scientific Council. of the Ministry highly appreciated. If all conditions are favorable, the commercial ASF vaccine will be available at the end of the second quarter and the beginning of the third quarter to serve the development of domestic livestock production.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts