Giá Heo Hơi 24/05/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 24.05.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 24/5 dao động trong khoảng 64.000 – 69.000 đồng/kg, trong đó, một số địa phương tại khu vực miền Bắc - Nam điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang và dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Thái Bình, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg và hiện giao dịch tại mức 67.000 đồng/kg, ngang bằng với các địa phương Yên Bái, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc. Trong khi đó, các địa phương gồm: Hưng Yên, Thái Nguyên, Hà Nội, Ninh Bình, Tuyên Quang hiện giá lợn hơi ở mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tại Lào Cai, giá heo hơi hiện đang ở mức thấp nhất khu vực 64.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay nhìn chung khá ổn định và dao động trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, ngưỡng giao dịch thấp nhất khu vực là 65.000 đồng/kg tại tỉnh Bình Định. Tỉnh Nghệ An hiện đang thu mua với giá 69.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Thanh Hóa, Bình Thuận hiện giá lợn hơi ở mức 67.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại, giữ mức giá heo hơi 68.000 đồng/kg trong ngày hôm nay.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay nhìn chung khá ổn định và dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Bình Phước giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 67.000 đồng/kg, ngang bằng với các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh và Bến Tre. Các tỉnh thành còn lại duy trì thu giá heo hơi quanh ngưỡng là 68.000 đồng/kg.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(May 24, 2021) Live hog price today 24/5 fluctuated between 64,000 - 69,000 VND/kg, of which, some localities in the North - South region adjusted down 1,000 VND/kg.

In the North, live hog prices today were flat and fluctuated between 64,000 and 68,000 VND/kg. Particularly in Thai Binh province, the price of live hog today decreased by 1,000 VND/kg and is currently trading at 67,000 VND/kg, on par with the localities of Yen Bai, Nam Dinh, Thai Binh, Ha Nam and Vinh Phuc. Meanwhile, localities including: Hung Yen, Thai Nguyen, Hanoi, Ninh Binh, Tuyen Quang currently live pig prices at 68,000 VND/kg, the highest in the region. In Lao Cai, live hog prices are currently at the lowest level in the region at 64,000 VND/kg.

In the central region and the Central Highlands, the price of live hog today is generally quite stable and fluctuates in the range of 65,000 - 69,000 VND/kg. In which, the lowest trading threshold in the region is 65,000 VND/kg in Binh Dinh province. Nghe An province is currently purchasing at the price of 69,000 VND/kg, the highest in the region. Thanh Hoa, Binh Thuan currently live hog prices at 67,000 VND/kg. The remaining localities, keep the price of live pigs at 68,000 VND/kg today.

In the Southern region, the price of live hog today is generally quite stable and fluctuates in the range of 67,000 - 69,000 VND/kg. Particularly, Binh Phuoc province reduced by 1,000 VND/kg to 67,000 VND/kg, equal to Dong Thap, Vinh Long, Hau Giang, Bac Lieu, Tra Vinh and Ben Tre provinces. The remaining provinces maintain the price of live pigs around the threshold of 68,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts