Giá Heo Hơi 25/05/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 25.05.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 25/5 tăng trở lại ở nhiều địa phương trên cả nước với mức điều chỉnh từ 1.000 – 4.000 đồng/kg.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc quay đầu tăng rải rác ở một số địa phương và dao động trong khoảng 64.000 - 71.000 đồng/kg. Theo đó, tại Phú Thọ giá heo hơi hôm nay tăng 4.000 đồng/kg so với ngày hôm qua và hiện giao dịch với giá 70.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh tăng 3.000 đồng/kg, tỉnh Hưng Yên và TP Hà Nội hiện đạt ngưỡng 71.000 đồng/kg. Còn tại Thái Bình, giá thu mua nhích nhẹ một giá lên mức 68.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi điều chỉnh trái chiều và hiện dao động trong khoảng 67.000 - 72.000 đồng/kg. Trong đó, Quảng Bình và Bình Định cùng thu mua ở mức 67.000 đồng/kg, lần lượt giảm 1.000 đồng/kg và tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Sau khi cùng tăng 4.000 đồng/kg trong hôm nay, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế hiện đang giữ mức cao nhất khu vực là 72.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại giá heo hơi hôm nay ổn định và duy trì giao dịch với khoảng giá từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam hôm nay khá ổn định và dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 đồng/kg và ghi nhận ở mức 68.000 đồng/kg. Hiện tại, mốc giá thấp nhất trong khu vực là 67.000 đồng/kg có mặt tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh và Bến Tre. Các tỉnh thành còn lại hiện giao dịch trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(May 25, 2021) Live hog price today 25/5 increased again in many localities across the country with an adjustment of 1,000 - 4,000 VND/kg.

Live hog price today in the North region turned to increase scatteredly in some localities and fluctuated in the range of 64,000 - 71,000 VND/kg. Accordingly, in Phu Tho today, live hog price increased by 4,000 VND/kg compared to yesterday and is currently trading at 70,000 VND/kg. After adjusting to increase 3,000 VND/kg, Hung Yen province and Hanoi city currently reach the threshold of 71,000 VND/kg. In Thai Binh, the purchasing price increased slightly to 68,000 VND/kg.

In the central region and the Central Highlands, live hog prices adjusted in the opposite direction and currently fluctuates between 67,000 and 72,000 VND/kg. In which, Quang Binh and Binh Dinh purchased together at 67,000 VND/kg, down 1,000 VND/kg and 2,000 VND/kg respectively compared to yesterday. After jointly increasing 4,000 VND/kg today, Quang Tri and Thua Thien Hue are currently holding the region's highest level of 72,000 VND/kg. In the remaining provinces, live hog prices were stable today and maintained transactions with prices ranging from 67,000 VND/kg to 69,000 VND/kg.

Live hog price in the South is quite stable today and fluctuates in the range of 67,000 - 69,000 VND/kg. In Binh Phuoc province, today's live hog price was adjusted slightly by 1,000 VND/kg and recorded at 68,000 VND/kg. Currently, the lowest price mark in the region is 67,000 VND/kg available in Dong Thap, Vinh Long, Hau Giang, Bac Lieu, Tra Vinh and Ben Tre provinces. The remaining provinces and cities are currently trading in the range of 68,000 - 69,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts