Giá Heo Hơi 01/06/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 01.06.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 1/6 đồng loạt chững lại, giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại khu vực phía Nam.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay nhìn chung không có biến động, dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg. Trong đó, hai tỉnh Hưng Yên và Phú Thọ cùng giao dịch ở ngưỡng cao nhất là 70.000 đồng/kg. Mức giao dịch thấp nhất là 64.000 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Lào Cai. 

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay chững lại dao động trong khoảng 67.000 - 72.000 đồng/kg. Các tỉnh thành đều thu mua ổn định với giá là quanh ngưỡng 68.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực là 72.000 đồng/kg được ghi nhận tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Quảng Bình, đã có 21 xã, của 4 huyện thị xã có dịch tả heo châu Phi; các ổ dịch đều xảy ra tại các xã đã từng xuất hiện dịch tả heo của năm 2019. Còn tại Nghệ An, tính hết tháng 4, tỉnh đã có 17 huyện, thành phố, thị xã có heo nhiễm tả heo châu Phi; tiêu hủy gần 2.300 con, với tổng trọng lượng trên 150 tấn. Tại Hà Tĩnh, dịch tả heo châu Phi tiếp tục bùng phát nhanh, khó kiểm soát. Tính đến thời điểm này, Hà Tĩnh có 11/13 huyện, thị xã, thành phố có dịch. Tiêu hủy hơn 8.000 con, trọng lượng hơn 500 tấn.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động ổn định trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg. Hiện tại, các tỉnh thành đều giữ nguyên mức giao dịch cũ so với cuối tuần trước. Riêng tỉnh Đồng Nai hạ nhẹ 1.000 đồng/kg xuống còn 69.000 đồng/kg.


Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(June 1, 2021) Live hog price today 1/6 simultaneously slowed down, down slightly by 1,000 VND/kg in the southern region.

In the North, the price of live hog today is generally unchanged, ranging from 64,000 to 70,000 VND/kg. In which, the two provinces of Hung Yen and Phu Tho both traded at the highest level of 70,000 VND/kg. The lowest transaction level of 64,000 VND/kg was recorded in Lao Cai province.

In the Central and Central Highlands regions, live hog prices today leveled off and fluctuated in the range of VND67,000-72,000/kg. All provinces and cities have been purchasing stably with the price around 68,000 VND/kg. In which, the highest price in the region is 72,000 VND/kg recorded in Quang Tri and Thua Thien Hue.

Since the beginning of the year, in Quang Binh province, there have been 21 communes, 4 districts and towns having African swine fever; All outbreaks occurred in communes where swine cholera had appeared in 2019. In Nghe An, by the end of April, the province had 17 districts, cities and towns with pigs infected with African swine fever; destroyed nearly 2,300 animals, with a total weight of over 150 tons. In Ha Tinh, African swine fever continues to break out rapidly and is difficult to control. Up to this point, Ha Tinh has 11/13 districts, towns and cities with epidemics. Destroyed more than 8,000 animals, weighing more than 500 tons.

In the southern region, live hog prices today fluctuated stably in the range of 67,000 - 70,000 VND/kg. Currently, all provinces and cities keep the old transaction levels compared to the end of last week. Particularly, Dong Nai province slightly lowered 1,000 VND/kg to 69,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts