Giá Heo Hơi 28/06/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 28.06.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 28/6 điều chỉnh nhẹ ở miền Trung và Tây Nguyên.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng từ 64.000 đồng/kg - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, tại các tỉnh Yên Bái, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình và Tuyên Quang, heo hơi được thu mua chung mức 67.000 đồng/kg. Nhỉnh hơn một giá khi neo tại mốc 68.000 đồng/kg gồm các tỉnh như Nam Định, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội. Tỉnh Thái Bình tiếp tục giữ mức giá 69.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giao dịch cao nhất ở thời điểm hiện tại.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 63.000 - 71.000 đồng/kg. Theo đó, Nghệ An và Quảng Ngãi đang thu mua heo với giá lần lượt là 66.000 đồng/kg và 67.000 đồng/kg, cùng giảm 1.000 đồng/kg trong hôm nay. Các tỉnh Quảng Bình, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục giao dịch ổn định ở mức 68.000 đồng/kg. Thừa Thiên Huế duy trì vị trí dẫn đầu với giá 71.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá thu mua heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg. Trong đó, mốc giá thấp nhất trong khu vực là 65.000 đồng/kg có mặt tại hai tỉnh Đồng Nai và Vĩnh Long. Cùng giao dịch ở mốc 66.000 đồng/kg hiện có các địa phương như Tiền Giang, Trà Vinh và TP HCM. Các tỉnh thành còn lại hiện giao dịch heo hơi trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(June 28, 2021) Live hog price today 28/6 slightly adjusted in the Central and Central Highlands.

In the North, live hog prices today ranged from VND64,000/kg to VND69,000/kg. Specifically, in the provinces of Yen Bai, Hung Yen, Thai Nguyen, Phu Tho, Ha Nam, Ninh Binh and Tuyen Quang, live pigs are purchased at the same rate of 67,000 VND/kg. More than one price when anchored at 68,000 VND/kg including provinces such as Nam Dinh, Vinh Phuc and Hanoi. Thai Binh province continues to keep the price of 69,000 VND/kg. This is also the highest trading level at the moment.

In the central region, the Central Highlands, the price of live pigs today fluctuates between 63,000 and 71,000 VND/kg. Accordingly, Nghe An and Quang Ngai are buying pigs with prices of 66,000 VND/kg and 67,000 VND/kg respectively, down 1,000 VND/kg respectively today. Quang Binh, Khanh Hoa and Lam Dong provinces continued to trade stably at 68,000 VND/kg. Thua Thien Hue maintained its leading position with the price of 71,000 VND/kg.

In the southern region, the purchase price of live hogs today ranges from 65,000 to 70,000 VND/kg. In which, the lowest price mark in the region is 65,000 VND/kg in Dong Nai and Vinh Long provinces. The same transaction at the mark of 66,000 VND/kg is now available in localities such as Tien Giang, Tra Vinh and Ho Chi Minh City. The remaining provinces and cities currently trade live pigs in the range of 67,000 - 70,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts