Giá Heo Hơi 30/06/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 30.06.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 30/6 duy trì xu hướng giảm trên cả ba miền.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá thu mua heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, Hưng Yên giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi về mức 66.000 đồng/kg, ngang bằng với Bắc Giang và Phú Thọ. Trong khi đó, đa phần các địa phương trong khu vực tiếp tục duy trì giao dịch quanh ngưỡng trung bình là 67.000 đồng/kg, ví dụ như Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Nam, Ninh Bình và Tuyên Quang, Nam Định...

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế lần lượt điều chỉnh giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg, hiện thu mua chung mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, thương lái tỉnh Hà Tĩnh đang thu mua heo hơi với giá 66.000 đồng/kg. Sau khi giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua, tỉnh Nghệ An đang giao dịch heo hơi ở mốc 63.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg. Tại Sóc Trăng và Đồng Tháp, heo hơi đang được giao dịch với giá 67.000 đồng/kg, giảm lần lượt 1.000 đồng/kg và 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Các thương lái Tiền Giang đang thu mua với giá 64.000 đồng/kg sau khi giảm 2.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất ở thời điểm hiện tại. Các tỉnh còn lại không chứng kiến thay đổi mới, duy trì giao dịch với khoảng giá từ 65.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(June 30, 2021) Live hog price today 30/6 maintained a downtrend in all three regions.

In the North, the purchase price of live hogs today ranges from 64,000 to 69,000 VND/kg. Specifically, Hung Yen reduced 1,000 VND / kg, bringing the price of live hog to 66,000 VND / kg, on par with Bac Giang and Phu Tho. Meanwhile, most localities in the region continue to maintain transactions around the average threshold of 67,000 VND/kg, such as Yen Bai, Thai Nguyen, Ha Nam, Ninh Binh and Tuyen Quang, Nam Dinh.. .

In the central region, the Central Highlands, the price of live hog today fluctuates between 63,000 and 69,000 VND/kg. Accordingly, Quang Tri and Thua Thien Hue provinces, respectively, decreased from 1,000 VND/kg to 2,000 VND/kg, currently purchasing the highest level in the region at 69,000 VND/kg. Similarly, after reducing 1,000 VND/kg, traders in Ha Tinh province are buying live pigs for 66,000 VND/kg. After decreasing by 3,000 VND/kg compared to yesterday, Nghe An province is trading live pigs at 63,000 VND/kg.

In the southern region, live hog prices today ranged from 64,000 to 69,000 VND/kg. In Soc Trang and Dong Thap, live pigs are being traded at 67,000 VND/kg, down 1,000 VND/kg and 3,000 VND/kg respectively compared to yesterday. Traders in Tien Giang are buying at 64,000 VND/kg after reducing 2,000 VND/kg. This is also the lowest price at the moment. The remaining provinces did not see any new changes, maintaining transactions with prices ranging from 65,000 VND/kg to 69,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts