Giá Heo Hơi 02/07/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 02.07.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 2/7 đồng loạt giảm sâu trên cả ba miền.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi thu mua hôm nay giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg. Cụ thể, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Hưng Yên và Thái Bình giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, hiện thu mua trong khoảng giá 62.000 - 67.000 đồng/kg. Sau khi giảm 3.000 đồng/kg, tỉnh Vĩnh Phúc và TP Hà Nội đang giao dịch tại mức 65.000 đồng/kg. Nam Định tiếp tục thu mua tại mốc cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 60.000 - 68.000 đồng/kg. Sau khi giảm từ 2.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Hà Tĩnh,... đang giao dịch trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg. Ninh Thuận và Quảng Trị là hai địa phương điều chỉnh mạnh nhất, giảm 4.000 đồng/kg xuống khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Nghệ An điều chỉnh tăng 3.000 đồng/kg lên mức 66.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm trên diện rộng, dao động trong khoảng 58.000 - 68.000 đồng/kg. Theo đó, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Kiên Giang, An Giang và Long An ghi nhận khoảng giá từ 59.000 - 64.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg so với hôm qua. Ba tỉnh Vĩnh Long, Tây Ninh và Cần Thơ và cùng giảm 4.000 đồng/kg, hiện giao dịch với mức tương ứng là 58.000 đồng/kg và 64.000 đồng/kg. Bình Phước và Bình Dương cùng điều chỉnh giảm 3.000 đồng/kg xuống còn 64.000 đồng/kg trong hôm nay. Sau khi giảm 2.000 đồng/kg, thương lái tại TP HCM đang thu mua heo hơi ở mốc 64.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(July 2, 2021) Live hog prices today, July 2, dropped sharply in all three regions.

In the North, the price of live hog purchased today decreased by 1,000 - 3,000 VND/kg, ranging from 62,000 to 68,000 VND/kg. Specifically, Tuyen Quang, Phu Tho, Lao Cai, Hung Yen and Thai Binh decreased by 1,000 - 2,000 VND/kg, currently purchasing in the price range of 62,000 - 67,000 VND/kg. After reducing 3,000 VND/kg, Vinh Phuc province and Hanoi city are trading at 65,000 VND/kg. Nam Dinh continued to buy at the highest level in the region at 68,000 VND/kg.

In the central region and the Central Highlands, live hog prices today ranged from 60,000 to 68,000 VND/kg. After reducing from 2,000 VND/kg to 3,000 VND/kg, Thanh Hoa, Quang Ngai, Khanh Hoa, Ha Tinh,... are trading in the range of 64,000 - 66,000 VND/kg. Ninh Thuan and Quang Tri are the two localities with the strongest adjustment, down 4,000 VND/kg to about 63,000 - 65,000 VND/kg. Particularly, Nghe An province increased by 3,000 VND/kg to 66,000 VND/kg.

In the South, live hog prices continued to fall on a large scale today, ranging from 58,000 to 68,000 VND/kg. Accordingly, Soc Trang, Dong Thap, Tra Vinh, Kien Giang, An Giang and Long An recorded prices from 59,000 to 64,000 VND/kg, down 5,000 VND/kg compared to yesterday. Three provinces of Vinh Long, Tay Ninh and Can Tho and together reduced 4,000 VND/kg, currently trading at 58,000 VND/kg and 64,000 VND/kg respectively. Binh Phuoc and Binh Duong both adjusted down 3,000 VND/kg to 64,000 VND/kg today. After reducing 2,000 VND/kg, traders in Ho Chi Minh City are buying live pigs at 64,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts