Giá Heo Hơi 03/07/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 03.07.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 3/7 tiếp tục giảm sâu trên cả ba miền.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi thu mua hôm nay giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 62.000 - 66.000 đồng/kg. Cụ thể, Yên Bái, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam và Nam Định hiện đang thu mua tại mức 66.000 đồng/kg, giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hà Nội và Ninh Bình cùng giảm 2.000 đồng/kg, lần lượt giao dịch với giá 63.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Hà Tĩnh đang thu mua trong khoảng 61.000 - 63.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg. Sau khi giảm 2.000 đồng/kg, các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Bình Thuận và Quảng Bình đang giao dịch từ 63.000 - 66.000 đồng/kg. Ninh Thuận và Thừa Thiên Huế cũng giảm 1.000 đồng/kg, điều chỉnh giá thu mua xuống còn 62.000 đồng/kg và 64.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm trên diện rộng, dao động trong khoảng 57.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Sóc Trăng hạ nhẹ một giá xuống còn 58.000 đồng/kg. Đồng Tháp, Kiên Giang, Bình Phước, TP HCM, Tây Ninh, Long An, An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang cùng điều chỉnh giảm 2.000 đồng/kg, hiện thu mua trong khoảng 58.000 - 62.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 3.000 đồng/kg, các tỉnh Bình Dương,  Hậu Giang, Cà Mau, Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu điều chỉnh giá giao dịch từ 61.000 - 65.000 đồng/kg. Tỉnh Trà Vinh hiện đang thu mua heo hơi với giá 57.000 đồng/kg, giảm đến 4.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(July 3, 2021) Live hog prices today 3/7 continued to fall deeply in all three regions.

In the North, the price of live hog purchased today decreased by 1,000 - 2,000 VND/kg, ranging from 62,000 to 66,000 VND/kg. Specifically, Yen Bai, Thai Nguyen, Thai Binh, Ha Nam and Nam Dinh are currently purchasing at 66,000 VND/kg, down from 1,000 - 2,000 VND/kg. Hanoi and Ninh Binh both reduced by 2,000 VND/kg, trading at 63,000 - 65,000 VND/kg respectively.

In the central region, the Central Highlands, the price of live pigs today fluctuates between 60,000 and 66,000 VND/kg. Accordingly, Dak Lak, Khanh Hoa and Ha Tinh provinces are purchasing in the range of 61,000 - 63,000 VND/kg, down 3,000 VND/kg. After reducing by 2,000 VND/kg, the provinces of Lam Dong, Quang Ngai, Quang Nam, Quang Tri, Binh Thuan and Quang Binh are trading from 63,000 to 66,000 VND/kg. Ninh Thuan and Thua Thien Hue also decreased by 1,000 VND/kg, adjusting the purchasing price to 62,000 VND/kg and 64,000 VND/kg.

In the South, live hog prices continued to fall on a large scale today, ranging from 57,000 to 65,000 VND/kg. In which, Soc Trang province slightly lowered the price to 58,000 VND/kg. Dong Thap, Kien Giang, Binh Phuoc, Ho Chi Minh City, Tay Ninh, Long An, An Giang, Can Tho, Tien Giang all adjusted down 2,000 VND/kg, currently purchasing in the range of 58,000 - 62,000 VND/kg. Similarly, after reducing 3,000 VND/kg, the provinces of Binh Duong, Hau Giang, Ca Mau, Ben Tre, Bac Lieu and Vung Tau adjusted the transaction price from 61,000 to 65,000 VND/kg. Tra Vinh province is currently purchasing live pigs for 57,000 VND/kg, down to 4,000 VND/kg, the lowest in the region.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts