CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 04/07/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 04.07.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 4/7 dao động trong khoảng 67.000 - 72.000 đồng/kg. Thị trường heo hơi dự báo sẽ tiếp tục giảm mạnh trong tuần tới?

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 62.000 - 66.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi miền Bắc điều chỉnh từ 1.000 - 5.000 đồng/kg. Theo đó, một loạt địa phương giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg về khoảng 62.000 - 66.000 đồng/kg, gồm Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Nam, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Bình và Vĩnh Phúc. Sau khi giảm 4.000 đồng/kg trong tuần này, thương lái tỉnh Tuyên Quang đang thu mua heo hơi với giá là 63.000 đồng/kg. Riêng Phú Thọ và TP Hà Nội giảm mạnh 5.000 đồng/kg xuống lần lượt còn 62.000 đồng/kg và 63.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi thu mua đi xuống trên diện rộng, có địa phương giảm đến 7.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế giảm mạnh 6.000 - 7.000 đồng/kg xuống còn khoảng 61.000 - 64.000 đồng/kg. Tại Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận, heo hơi được bán với giá là 62.000 đồng/kg và 63.000 đồng/kg, điều chỉnh giảm 5.000 đồng/kg trong tuần này. Tương tự, tại Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Nam và Hà Tĩnh, giá giao dịch nằm trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg, giảm 1.000 - 4.000 đồng/kg so với tuần trước.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 57.000 - 65.000 đồng/kg. Trong tuần qua, thị trường heo hơi miền Nam chứng kiến giá thu mua giảm sâu từ 3.000 - 12.000 đồng/kg. Cụ thể, hai tỉnh Sóc Trăng và Đồng Tháp lần lượt giảm sâu 10.000 đồng/kg và 12.000 đồng/k, cùng ghi nhận mốc 58.000 đồng/kg. Sau khi giảm 9.000 đồng/kg, thương lái tỉnh Trà Vinh đang thu mua heo hơi ở ngưỡng thấp nhất khu vực là 57.000 đồng/kg. Hàng loạt địa phương như Bình Phước, Tây Ninh, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Bến Tre, Long An, An Giang, Vĩnh Long và Kiên Giang giảm 6.000 - 7.000 đồng/kg xuống còn 58.000 - 62.000 đồng/kg. Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang, TP HCM và Bạc Liêu lần lượt giảm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(July 4, 2021) Live hog price today 4/7 fluctuates in the range of 67,000 - 72,000 VND/kg. Live pig market is expected to continue to decline sharply next week?

In the Northern region, live hog prices today ranged from 62,000 to 66,000 VND/kg. In the past week, the price of live pigs in the North was adjusted from 1,000 to 5,000 VND/kg. Accordingly, a series of localities reduced 1,000-3,000 VND/kg to about 62,000-66,000 VND/kg, including Yen Bai, Thai Nguyen, Ha Nam, Lao Cai, Nam Dinh, Ninh Binh, Hung Yen, Thai Binh and Vinh Phuc. . After reducing 4,000 VND/kg this week, traders in Tuyen Quang province are purchasing live pigs for 63,000 VND/kg. Particularly, Phu Tho and Hanoi dropped sharply by 5,000 VND/kg to 62,000 VND/kg and 63,000 VND/kg, respectively.

In the central region, the Central Highlands, the price of live pigs today fluctuates between 60,000 and 66,000 VND/kg. In the past week, the price of purchased live pigs has gone down on a large scale, in some localities down to 7,000 VND/kg. In which, Dak Lak, Quang Tri and Thua Thien Hue fell sharply by 6,000 - 7,000 VND/kg to about 61,000 - 64,000 VND/kg. In Quang Ngai, Khanh Hoa, Lam Dong and Ninh Thuan, live hogs were sold at 62,000 VND/kg and 63,000 VND/kg, adjusted down by 5,000 VND/kg this week. Similarly, in Nghe An, Thanh Hoa, Quang Binh, Binh Thuan, Binh Dinh, Quang Nam and Ha Tinh, the transaction price is in the range of 60,000 - 66,000 VND/kg, down 1,000 - 4,000 VND/kg compared to the previous week.

In the southern region, the price of live hog today fluctuates in the range of 57,000 - 65,000 VND/kg. In the past week, the southern live hog market witnessed a deep decrease in purchasing price from 3,000 to 12,000 VND/kg. Specifically, the two provinces of Soc Trang and Dong Thap fell deeply by 10,000 VND/kg and 12,000 VND/k, respectively, and both recorded the milestone of 58,000 VND/kg. After reducing 9,000 VND/kg, traders in Tra Vinh province are purchasing live pigs at the lowest level in the region at 57,000 VND/kg. A series of localities such as Binh Phuoc, Tay Ninh, Can Tho, Hau Giang, Ca Mau, Ben Tre, Long An, An Giang, Vinh Long and Kien Giang decreased by 6,000 - 7,000 VND/kg to 58,000 - 62,000 VND/kg. Vung Tau, Dong Nai, Tien Giang, Ho Chi Minh City and Bac Lieu, respectively, decreased from 3,000 - 5,000 VND/kg, currently trading in the range of 62,000 - 65,000 VND/kg.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts