Giá Heo Hơi 23/07/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 23.07.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 23/7 điều chỉnh giảm ở cả ba miền.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm ở vài nơi, dao động trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg. Cụ thể, hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Nam cùng giao dịch tại mốc 56.000 đồng/kg, lần lượt giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Tương tự, các tỉnh Yên Bái, Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Ninh Bình đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 57.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, dao động trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg. Theo đó, sau khi hạ nhẹ một giá, hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An điều chỉnh giá thu mua xuống mức 57.000 đồng/kg. Tỉnh Quảng Nam cũng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch với giá 56.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại không ghi nhận thay đổi mới về giá trong ngày hôm nay.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm mạnh, dao động trong khoảng 52.000 - 56.000 đồng/kg. Trong đó, ba tỉnh An Giang, Hậu Giang và Tiền Giang cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua heo hơi tại mốc 54.000 đồng/kg. Thương lái hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre cùng giao dịch với giá 54.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Sau khi giảm đến 4.000 đồng/kg, tỉnh Long An đang thu mua với giá 54.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(July 23, 2021) Live hog price today 23/7 adjusted down in all three regions.

In the North, live hog prices decreased in some places today, ranging from 55,000 to 57,000 VND/kg. Specifically, the two provinces of Tuyen Quang and Ha Nam both traded at 56,000 VND/kg, down 1,000 - 2,000 VND/kg respectively. Similarly, the provinces of Yen Bai, Nam Dinh, Thai Nguyen, Thai Binh, Vinh Phuc and Ninh Binh all reduced 2,000 VND/kg to 57,000 VND/kg.

In the central region, the Central Highlands, today's live hog price decreased by 1,000 VND/kg in some localities, ranging from 55,000 to 60,000 VND/kg. Accordingly, after slightly lowering the price, the two provinces of Thanh Hoa and Nghe An adjusted the purchasing price to 57,000 VND/kg. Quang Nam province also decreased slightly by 1,000 VND/kg, currently trading at 56,000 VND/kg. The remaining provinces did not record any new changes in prices today.

In the southern region, the price of live hog today dropped sharply, ranging from 52,000 to 56,000 VND/kg. In which, the three provinces of An Giang, Hau Giang and Tien Giang all reduced by 1,000 VND/kg, currently purchasing live pigs at 54,000 VND/kg. Traders in Tra Vinh and Ben Tre provinces traded at the same price of 54,000 VND/kg, down 2,000 VND/kg. After reducing to 4,000 VND/kg, Long An province is purchasing at 54,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts