CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 28/07/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 28.07.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 28/7 tiếp tục giảm trở lại trên cả ba miền.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm và dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Theo đó, một loại các tỉnh thành như Lào Cai, Phú Thọ, Hưng Yên, Yên Bái, Nam Định,... giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi về khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Tuyên Quang đang thu mua heo hơi với giá là 54.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Riêng Bắc Giang và Hà Nội tiếp tục giữ nguyên mức giá cũ, giao dịch tại mức 56.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm sâu, dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Cụ thể, nhiều địa phương như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình,... giảm từ 2.000 đồng/kg đến 5.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi về khoảng 54.000 - 55.000 đồng/kg. Các thương lái Nghệ An và Thanh Hóa đang thu mua với giá 56.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Bình Định và Lâm Đồng không ghi nhận điều chỉnh giá trong hôm nay, tiếp tục giao dịch tại mốc 55.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá thu mua heo hơi hôm nay quay đầu giảm trở lại, có dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Trong đó, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, nhiều địa phương như An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang,... hiện thu mua heo hơi chung mức 53.000 đồng/kg. Tương tự, Long An và Đồng Tháp giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 52.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg trong hôm nay. Các tỉnh còn lại tiếp tục duy trì giao dịch ổn định với giá là 52.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(July 28, 2021) Live hog price today 28/7 continued to decrease again in all three regions.

In the North, live hog price today adjusted down and fluctuated in the range of 54,000 - 56,000 VND/kg. Accordingly, a group of provinces such as Lao Cai, Phu Tho, Hung Yen, Yen Bai, Nam Dinh, ... decreased slightly by 1,000 VND/kg, bringing the price of live pigs to about 54,000 - 56,000 VND/kg. Tuyen Quang is buying live pigs for 54,000 VND/kg, down 2,000 VND/kg compared to yesterday. Particularly, Bac Giang and Hanoi continued to maintain the old price, trading at 56,000 VND/kg.

In the central region, the Central Highlands, the price of live hog today dropped sharply, ranging from 54,000 to 56,000 VND/kg. Specifically, many localities such as Quang Tri, Thua Thien Hue, Quang Nam, Quang Ngai, Quang Binh, ... reduced from 2,000 VND / kg to 5,000 VND / kg, bringing the price of live pigs to about 54,000 - 55,000 VND / kg . Traders in Nghe An and Thanh Hoa are buying at 56,000 VND/kg, down 1,000 VND/kg compared to yesterday. Binh Dinh and Lam Dong did not record any price adjustment today, continuing to trade at 55,000 VND/kg.

In the southern region, the purchase price of live hogs has dropped again today, fluctuating between 52,000 and 54,000 VND/kg. In which, after reducing 1,000 VND / kg, many localities such as An Giang, Vinh Long, Can Tho, Kien Giang, ... currently buy live pigs at 53,000 VND / kg. Similarly, Long An and Dong Thap dropped 2,000 VND/kg to 52,000 VND/kg and 54,000 VND/kg today. The remaining provinces continued to maintain stable transactions with the price of 52,000 VND/kg.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts