Giá Heo Hơi 06/09/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 06.09.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 6/9 giảm rải rác tại một số tỉnh miền Nam.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá thu mua heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg. Hiện tại, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội là ba địa phương dẫn đầu với mức giao dịch cao nhất là 52.000 đồng/kg. Tại Bắc Giang, Lào Cai, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Tuyên Quang, giá heo hơi tiếp tục duy trì ở mức 50.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh còn lại đang thu mua quanh ngưỡng trung bình là 51.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg. Cùng giao dịch trong khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg gồm tỉnh Bình Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam và Lâm Đồng. Nhiều tỉnh thành khác tiếp tục duy trì giá thu mua tại mốc 53.000 đồng/kg như Nghệ An, Quảng Trị, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Bình Thuận. Mức giá cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh và Ninh Thuận.

Tại khu vực miền Nam, giá thị trường heo hơi thu mua hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg ở một vài địa phương, dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg. Theo đó tại Vĩnh Long, heo hơi được giao dịch với giá 52.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Sau khi giảm 2.000 đồng/kg, thương lái hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đang thu mua heo hơi chung mức 51.000 đồng/kg. Đây cũng là mốc thấp nhất khu vực ở thời điểm hiện tại. Các tỉnh còn lại không chứng kiến thay đổi mới, duy trì giao dịch với khoảng giá từ 52.000 đồng/kg đến 55.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(September 6, 2021) Live hog prices today 6/9 decreased slightly in some southern provinces.

In the Northern region, the purchase price of live pigs today ranges from 50,000 to 52,000 VND/kg. Currently, Thai Nguyen, Vinh Phuc and Hanoi are the three leading localities with the highest transaction level of 52,000 VND/kg. In Bac Giang, Lao Cai, Nam Dinh, Thai Binh, Ninh Binh and Tuyen Quang, live hog prices continued to remain at 50,000 VND/kg, the lowest in the region. The remaining provinces are purchasing around the average threshold of 51,000 VND/kg.

In the central region, the Central Highlands, the price of live pigs today fluctuates between 50,000 - 54,000 VND/kg. The same transaction in the range of 50,000 - 52,000 VND/kg includes Binh Dinh, Thanh Hoa, Quang Binh, Quang Nam and Lam Dong provinces. Many other provinces and cities continued to maintain the purchase price at 53,000 VND/kg such as Nghe An, Quang Tri, Khanh Hoa, Quang Ngai, Dak Lak and Binh Thuan. The highest price in the region of 54,000 VND/kg was recorded in the three provinces of Thua Thien Hue, Ha Tinh and Ninh Thuan.

In the South, the market price of live hogs purchased today was adjusted down by 1,000 - 2,000 VND/kg in some localities, ranging from 51,000 to 55,000 VND/kg. Accordingly, in Vinh Long, live hogs were traded for 52,000 VND/kg, down 1,000 VND/kg compared to yesterday. After reducing 2,000 VND/kg, traders in Tien Giang and Ben Tre provinces are purchasing live hogs at the same rate of 51,000 VND/kg. This is also the lowest level in the region at the moment. The remaining provinces did not see any new changes, maintaining transactions with prices ranging from 52,000 VND/kg to 55,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts