CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 19/09/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 19.09.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 19/9 tăng giảm trái chiều so với cuối tuần trước, dự báo sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới?

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi tại miền Bắc giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, các tỉnh Lào Cai, Thái Bình, Hà Nam và Vĩnh Phúc điều chỉnh giá thu mua xuống còn 49.000 - 50.000 đồng/kg. Các tỉnh Yên Bái, Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên cùng giảm 2.000 đồng/kg, hiện đang giao dịch trong khoảng 49.000 - 50.000 đồng/kg. Thương lái tại các tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ,  Thái Nguyên thu mua trong khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg. Trong tuần qua, thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên điều chỉnh 1.000 - 4.000 đồng/kg. Theo đó, thương lái tỉnh Quảng Bình hiện đang thu mua heo hơi với giá 52.000 đồng/kg, tăng nhẹ một giá. Ở chiều ngược lại, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa và Lâm Đồng giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg xuống còn 48.000 - 52.000 đồng/kg. Sau khi giảm 3.000 đồng/kg, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Thuận và Đắk Lắk điều chỉnh giao dịch xuống khoảng 49.000 - 50.000 đồng/kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Ninh Thuận đưa giá thu mua xuống mức 50.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, thị trường heo hơi thu mua hôm nay dao động trong khoảng 49.000 - 51.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện tại, tỉnh Bạc Liêu và Đồng Nai đang giao dịch với giá 50.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Trái lại, Sóc Trăng, Bến Tre. Trà Vinh Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long cùng hạ nhẹ một giá, hiện thu mua trong khoảng 49.000 đồng/kg và 51.000 đồng/kg. Tương tự, thương lái Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Kiên Giang, Vũng Tàu, Long An, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ đang thu mua trong khoảng 50.000 - 51.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Văn Long, Phó cục trưởng Cục Thú y, từ đầu năm 2021 đến nay, về cơ bản các loại dịch bệnh động vật được kiểm soát tốt, đặc biệt là bệnh dịch tả heo Châu Phi (DTHCP), tai xanh, lở mồm long móng (LMLM). Đối với DTHCP, tuy công tác an toàn sinh học đã được thực hiện tốt, tuy nhiên còn rất nhiều nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tỷ lệ heo phải tiêu hủy tương đối lớn với số lượng gần gấp đôi năm 2020, theo báo Nông Nghiệp Việt Nam. Cục Thú y nhận định, từ nay đến cuối năm 2021, đầu năm 2022, nguy cơ xảy ra các loại dịch bệnh là rất cao với nhiều lý do như tổng đàn gia súc hiện nay rất lớn, gần 27 triệu con heo, chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng lớn. Các loại mầm bệnh còn lưu hành với tỷ lệ cao, ở phạm vi rộng, trong đó có các loại mầm bệnh tồn tại lâu ngoài môi trường như DTHCP.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Cục Thú y và cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh cho 57 cơ sở, vùng, bao gồm 48 cơ sở do địa phương cấp và 9 vùng do Cục Thú y cấp (9 huyện an toàn đối với bệnh CGC, newcastle, lở mồm long móng và dịch tả heo cổ điển). Lũy kế đến ngày 15/9/2021, cả nước có 2.301 cơ sở, vùng chăn nuôi tại 54 tỉnh, thành phố được chứng nhận an toàn dịch bệnh, bao gồm: 982 cơ sở, vùng chăn nuôi gia cầm; 1.146 cơ sở, vùng chăn nuôi lợn và 173 cơ sở, vùng chăn nuôi gia súc khác.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(September 19, 2021) Live hog price today September 19 increased and decreased in contrast to the end of last week, is expected to continue to decrease next week?

In the Northern region, the price of live hog today fluctuates between 47,000 - 50,000 VND/kg. In the past week, live hog prices in the North decreased by 1,000-3,000 VND/kg. Specifically, after reducing 1,000 VND/kg, the provinces of Lao Cai, Thai Binh, Ha Nam and Vinh Phuc adjusted the purchasing price to 49,000 - 50,000 VND/kg. The provinces of Yen Bai, Hanoi, Ninh Binh and Hung Yen all decreased by 2,000 VND/kg, currently trading in the range of 49,000 - 50,000 VND/kg. Traders in the provinces of Bac Giang, Phu Tho and Thai Nguyen buy from 47,000 to 49,000 VND/kg, down 3,000 VND/kg.

In the central region and the Central Highlands, the purchase price of live hogs today ranges from 48,000 to 52,000 VND/kg. In the past week, the live pig market in the Central region and the Central Highlands has adjusted from 1,000 to 4,000 VND/kg. Accordingly, traders in Quang Binh province are currently purchasing live pigs for 52,000 VND/kg, a slight increase in price. In the opposite direction, Quang Tri, Thua Thien Hue, Binh Dinh, Khanh Hoa and Lam Dong decreased by 1,000 - 2,000 VND/kg to 48,000 - 52,000 VND/kg. After reducing 3,000 VND/kg, Thanh Hoa, Nghe An, Quang Nam, Binh Thuan and Dak Lak adjusted their transactions to about 49,000 - 50,000 VND/kg. Ha Tinh, Quang Ngai and Ninh Thuan provinces brought the purchasing price down to 50,000 VND/kg, down 4,000 VND/kg.

In the southern region, the live pig market purchased today fluctuates between 49,000 - 51,000 VND/kg. In the past week, the price of live hog in the South adjusted 1,000-2,000 VND/kg. Currently, Bac Lieu and Dong Nai provinces are trading at 50,000 VND/kg and 52,000 VND/kg after an increase of 1,000 - 2,000 VND/kg compared to the end of last week. In contrast, Soc Trang, Ben Tre. Tra Vinh Dong Thap, Ca Mau and Vinh Long all lowered their prices slightly, currently purchasing between 49,000 VND/kg and 51,000 VND/kg. Similarly, traders in Binh Phuoc, Ho Chi Minh City, Binh Duong, Tay Ninh, Kien Giang, Vung Tau, Long An, An Giang, Kien Giang and Can Tho are purchasing in the range of 50,000 - 51,000 VND/kg, down 2,000 VND/kg.

From the beginning of 2021 until now, the Department of Animal Health and the specialized veterinary management agencies of the provinces have issued certificates of disease safety to 57 establishments and regions, including 48 establishments issued by the local authorities and 9 regions issued by the local authorities. Department of Animal Health (9 districts are safe for CGC, newcastle, foot-and-mouth disease and classical swine fever). Accumulated to September 15, 2021, the whole country has 2,301 livestock production facilities and areas in 54 provinces and cities that are certified to be free of disease, including: 982 poultry breeding establishments and areas; 1,146 establishments, pig-raising areas and 173 other livestock-raising establishments and areas.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts