CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá Heo Hơi 12/10/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 12.10.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 12/10 đồng loạt giảm trên cả ba miền.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm từ 1.000 đồng/kg đến 6.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 35.000 - 40.000 đồng/kg. Theo đó, 5 tỉnh thành gồm Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và TP Hà Nội giảm nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch chung mốc 39.000 đồng/kg. Cùng đà giảm còn có Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Ninh Bình khi thương lái 4 tỉnh này đang thu mua heo hơi trong khoảng 38.000 - 40.000 đồng/kg, giảm từ 3.000 đồng/kg đến 4.000 đồng/kg so với tuần trước. Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ và Bắc Giang lần lượt giảm 3.000 đồng/kg và 6.000 đồng/kg xuống còn 35.000 đồng/kg trong hôm nay, thấp nhất khu vực.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 38.000 - 45.000 đồng/kg. Cụ thể, thương lái các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Ninh Thuận hiện đang nằm trong khoảng 41.000 - 44.000 đồng/kg, giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với tuần trước. Cũng đi xuống trong tuần này còn có Quảng Bình và Thừa Thiên Huế khi lần lượt giảm 2.000 đồng/kg và 3.000 đồng/kg xuống mốc cao nhất khu vực là 45.000 đồng/kg. Hiện tại, mức giá thấp nhất khu vực là 38.000 đồng/kg có mặt tại hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sau khi địa phương này giảm 3.000 đồng/kg trong hôm nay.

Tại khu vực miền Nam, thị trường heo hơi thu mua hôm nay dao động trong khoảng 41.000 - 44.000 đồng/kg. Theo đó, thương lái tỉnh Vũng Tàu đang thu mua heo hơi với giá là 41.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg trong hôm nay. Tương tự, Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương và Tây Ninh giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 41.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại không chứng kiến thay đổi mới, giao dịch trung bình ở mốc 42.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(October 12, 2021) Live hog price today 12/10 dropped simultaneously in all three regions.

In the Northern region, the price of live hog today decreased from 1,000 VND/kg to 6,000 VND/kg, ranging from 35,000 to 40,000 VND/kg. Accordingly, 5 provinces and cities including Hung Yen, Thai Nguyen, Vinh Phuc, Tuyen Quang and Hanoi decreased slightly by 1,000 - 2,000 VND/kg, currently trading at 39,000 VND/kg. Along with the decrease, there are also Nam Dinh, Thai Binh, Ha Nam and Ninh Binh when traders in these 4 provinces are purchasing live pigs in the range of 38,000 - 40,000 VND/kg, down from 3,000 VND/kg to 4,000 VND/kg compared to last week. prior to. Yen Bai, Lao Cai, Phu Tho and Bac Giang, respectively, decreased by 3,000 VND/kg and 6,000 VND/kg to 35,000 VND/kg today, the lowest in the region.

In the central region and the Central Highlands, the purchase price of live hogs today ranges from 38,000 to 45,000 VND/kg. Specifically, traders in the provinces of Lam Dong, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Khanh Hoa, Dak Lak and Ninh Thuan are currently in the range of 41,000 - 44,000 VND/kg, down 1,000 - 2,000 VND/kg compared to the previous week. . Also going down this week were Quang Binh and Thua Thien Hue, respectively, with a decrease of 2,000 VND/kg and 3,000 VND/kg to the highest level in the region at 45,000 VND/kg. Currently, the lowest price in the region is 38,000 VND/kg available in Thanh Hoa and Nghe An provinces after this locality dropped 3,000 VND/kg today.

In the southern region, the live pig market purchased today fluctuates between 41,000 - 44,000 VND/kg. Accordingly, traders in Vung Tau province are buying live pigs for 41,000 VND/kg, down 3,000 VND/kg today. Similarly, Binh Phuoc, Dong Nai, HCMC, Binh Duong and Tay Ninh decreased by 2,000 VND/kg to 41,000 VND/kg. The remaining provinces did not see any new changes, the average transaction was at 42,000 VND/kg.

Comments

Giá thịt heo, lợn

Popular Posts