Giá Heo Hơi 14/10/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 14.10.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 14/10 điều chỉnh từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg ở một số tỉnh thành.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 35.000 - 38.000 đồng/kg. Theo đó, hai tỉnh thành gồm Hưng Yên và TP Hà Nội giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện thu mua heo hơi chung mức 36.000 đồng/kg. Trái lại, Bắc Giang nhích nhẹ 1.000 đồng/kg lên mốc 36.000 đồng/kg trong hôm nay. Yên Bái, Lào Cai và Phú Thọ hiện đang thu mua heo hơi ở mốc thấp nhất khu vực là 35.000 đồng/kg. Trong khi đó, mốc giao dịch cao nhất là 38.000 đồng/kg được ghi nhận ở các địa phương còn lại.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 38.000 - 43.000 đồng/kg. Cụ thể, thương lái các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Khánh Hòa hiện thu mua chung mức 43.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, ngang bằng Quảng Bình, Quảng Nam và Bình Định. Các tỉnh thành còn lại trong khu vực không ghi nhận sự thay đổi về giá so với hôm qua. Trong đó, mức giá thấp nhất khu vực là 38.000 đồng/kg có mặt tại hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Tại khu vực miền Nam, thị trường heo hơi thu mua hôm nay dao động trong khoảng 41.000 - 43.000 đồng/kg. 5 tỉnh gồm Long An, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và Sóc Trăng giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg, hiện thu mua heo hơi với giá là 42.000 đồng/kg. Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang và Trà Vinh đang neo tại ngưỡng cao nhất khu vực là 43.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại không chứng kiến thay đổi mới, giao dịch trong khoảng 41.000 - 42.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(October 14, 2021) Live hog price today 14/10 adjusted from 1,000 to 2,000 VND/kg in some provinces.

In the North, live hog prices today ranged from 35,000 to 38,000 VND/kg. Accordingly, two provinces, including Hung Yen and Hanoi, decreased by 2,000 VND/kg compared to yesterday, currently purchasing live hogs at 36,000 VND/kg. In contrast, Bac Giang inched slightly by 1,000 VND/kg to 36,000 VND/kg today. Yen Bai, Lao Cai and Phu Tho are currently purchasing live pigs at the lowest level in the region at 35,000 VND/kg. Meanwhile, the highest transaction mark of 38,000 VND/kg was recorded in the remaining localities.

In the central region and the Central Highlands, the purchase price of live hogs today ranges from 38,000 to 43,000 VND/kg. Specifically, traders in the provinces of Quang Tri, Thua Thien Hue, Quang Ngai and Khanh Hoa are currently purchasing 43,000 VND/kg, down 1,000 VND/kg compared to yesterday, equal to Quang Binh, Quang Nam and Binh Dinh. The remaining provinces in the region did not record any change in price compared to yesterday. In which, the lowest price in the region is 38,000 VND/kg available in two provinces of Thanh Hoa and Nghe An.

In the southern region, the live pig market purchased today fluctuates between 41,000 - 43,000 VND/kg. Five provinces, including Long An, An Giang, Vinh Long, Ben Tre and Soc Trang, reduced from 1,000 VND/kg to 2,000 VND/kg, currently purchasing live pigs for 42,000 VND/kg. Dong Thap, Kien Giang, Hau Giang, Tien Giang and Tra Vinh are anchored at the highest threshold in the region at 43,000 VND/kg. The remaining provinces did not see any new changes, trading in the range of 41,000 - 42,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts