Giá Heo Hơi 20/10/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 20.10.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 20/10 điều chỉnh giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đồng loạt giảm, dao động trong khoảng 32.000 - 33.000 đồng/kg. Cụ thể, Yên Bái, Lào Cai và Bắc Giang là ba địa phương xếp cuối khu vực với giá heo hơi ở mốc 32.000 đồng/kg, giảm lần lượt 1.000 đồng/kg và 3.000 đồng/kg so với hôm qua. Các địa phương còn lại đang dẫn trước một giá khi thu mua chung mốc 33.000 đồng/kg, cùng giảm 2.000 đồng/kg trong hôm nay.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 33.000 - 38.000 đồng/kg. Trong đó, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg xuống còn 38.000 đồng/kg. Sau khi giảm 2.000 đồng/kg trong hôm nay, Thanh Hóa và Hà Tĩnh hiện thu mua heo hơi với giá là 33.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại khu vực miền Nam, thị trường heo hơi thu mua hôm nay điều chỉnh từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg tại nhiều nơi, dao động trong khoảng 36.000 - 38.000 đồng/kg. Một loạt các địa phương đồng loạt giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg xuống còn 38.000 đồng/kg, như Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau. Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang, Hậu Giang,... hiện không có thêm điều chỉnh mới, heo hơi giao dịch trong khoảng giá 36.000 - 38.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(October 20, 2021) Live hog price today 20/10 adjusted down 1,000 - 3,000 VND/kg.

In the Northern region, the price of live hog today decreased simultaneously, ranging from 32,000 to 33,000 VND/kg. Specifically, Yen Bai, Lao Cai and Bac Giang are the three localities ranked last in the region with live hog prices at 32,000 VND/kg, down 1,000 VND/kg and 3,000 VND/kg respectively compared to yesterday. The remaining localities are leading by one price when buying together at 33,000 VND/kg, down 2,000 VND/kg today.

In the central region, the Central Highlands, the purchase price of live hogs today is adjusted down by 1,000 - 2,000 VND/kg, ranging from 33,000 to 38,000 VND/kg. In which, Binh Dinh, Khanh Hoa, Lam Dong, Dak Lak, Ninh Thuan and Binh Thuan decreased from 1,000 VND/kg to 2,000 VND/kg to 38,000 VND/kg. After reducing by 2,000 VND/kg today, Thanh Hoa and Ha Tinh are now buying live pigs for 33,000 VND/kg, the lowest in the region.

In the southern region, the live pig market purchased today is adjusted from 1,000 VND/kg to 2,000 VND/kg in many places, ranging from 36,000 to 38,000 VND/kg. A series of localities simultaneously reduced 1,000-2,000 VND/kg to 38,000 VND/kg, such as Binh Phuoc, Dong Nai, Ho Chi Minh City, Binh Duong, Tay Ninh, Vung Tau, An Giang, Kien Giang and Ca Mau. Bac Lieu, Ben Tre, Soc Trang, Tra Vinh, Tien Giang, Hau Giang, ... currently no new adjustment, live pigs traded in the price range of 36,000 - 38,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts