Giá Heo Hơi 24/10/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 24.10.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 24/10 dao động trong khoảng 35.000 - 42.000 đồng/kg, dự báo sẽ tiếp tục biến động trong tuần tới?

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 36.000 - 42.000 đồng/kg. Giá heo hơi miền Bắc điều chỉnh từ 1.000 đồng/kg đến 6.000 đồng/kg tại hầu hết các tỉnh thành trong tuần này. Theo đó, 5 tỉnh gồm Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ và Thái Bình tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 36.000 - 37.000 đồng/kg. Tương tự, TP Hà Nội và Hưng Yên tăng mạnh 4.000 - 6.000 đồng/kg lên mức 41.000 đồng/kg và 42.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Trái lại, sau khi giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với tuần trước, thương lái các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang đang thu mua với giá từ 36.000 đồng/kg đến 37.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 35.000 - 39.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên tuần này tăng - giảm rải rác ở nhiều nơi, dao động trong khoảng 35.000 - 39.000 đồng/kg. Quảng Trị, Khánh Hòa và Bình Thuận điều chỉnh nhẹ một giá, hiện thu mua chung mức cao nhất khu vực là 39.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Ninh Thuận giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 36.000 đồng/kg và 38.000 đồng/kg. Còn tại Bình Định, heo hơi được giao dịch với giá thấp nhất khu vực là 35.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg so với tuần trước.

Tại khu vực miền Nam, thị trường heo hơi thu mua hôm nay dao động trong khoảng 37.000 - 40.000 đồng/kg. Thị trường heo hơi miền Nam tuần này chứng kiến giá thu mua tăng - giảm nhiều nhất là 2.000 đồng/kg. Sau khi tăng - giảm trái chiều 2.000 đồng/kg so với tuần trước, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Tây Ninh, Vũng Tàu, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cần Thơ hiện giao dịch trong khoảng 37.000 - 40.000 đồng/kg. Các tỉnh Long An, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng biến động nhẹ 1.000 đồng/kg xuống còn khoảng 37.000 - 38.000 đồng/kg. Còn tại Đồng Tháp và Tiền Giang, giá heo hơi không có điều chỉnh mới trong tuần này, thương lái thu mua với giá 38.000 đồng/kg.

Thuốc Thú Y Đồng Nai | Thuốc Thủy Sản | Giá Thủy Sản


(October 24, 2021) Live hog price today 24/10 fluctuates in the range of 35,000 - 42,000 VND/kg, forecast to continue to fluctuate next week?

In the Northern region, the price of live hog today fluctuates between 36,000 - 42,000 VND/kg. The price of live pigs in the North was adjusted from 1,000 VND/kg to 6,000 VND/kg in most provinces this week. Accordingly, 5 provinces including Bac Giang, Yen Bai, Lao Cai, Phu Tho and Thai Binh increased by 1,000 VND/kg, currently trading in the range of 36,000 - 37,000 VND/kg. Similarly, Hanoi and Hung Yen increased sharply by 4,000-6,000 VND/kg to 41,000 VND/kg and 42,000 VND/kg, the highest in the region. On the contrary, after a decrease of 1,000 - 2,000 VND/kg compared to the previous week, traders in Thai Nguyen, Ha Nam, Vinh Phuc and Tuyen Quang provinces are buying at prices ranging from 36,000 VND/kg to 37,000 VND/kg.

In the central region and the Central Highlands, the price of live hogs today ranges from 35,000 to 39,000 VND/kg. Live hog prices in the Central and Central Highlands this week increased and decreased scatteredly in many places, ranging from 35,000 to 39,000 VND/kg. Quang Tri, Khanh Hoa and Binh Thuan slightly adjusted one price, currently the highest level in the region is 39,000 VND/kg. Nghe An, Ha Tinh, Lam Dong and Ninh Thuan decreased by 2,000 VND/kg to 36,000 VND/kg and 38,000 VND/kg. In Binh Dinh, live hogs were traded at the lowest price in the region at 35,000 VND/kg, down 4,000 VND/kg compared to the previous week.

In the southern region, the live pig market purchased today fluctuates between 37,000 - 40,000 VND/kg. The southern live hog market this week witnessed an increase in purchase price - a maximum decrease of 2,000 VND/kg. After a mixed increase and decrease of 2,000 VND/kg compared to the previous week, Binh Duong, Binh Phuoc, Dong Nai, Ho Chi Minh City, Tay Ninh, Vung Tau, Kien Giang, Bac Lieu and Can Tho are currently trading in the range of 37,000 - 40,000 VND/kg. The provinces of Long An, An Giang, Vinh Long, Hau Giang, Ca Mau, Tra Vinh, Ben Tre and Soc Trang fluctuated slightly by 1,000 VND/kg to about 37,000 - 38,000 VND/kg. In Dong Thap and Tien Giang, live hog prices did not have a new adjustment this week, traders bought them for 38,000 VND/kg.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts